Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisas üniversitesi olan NEVÜ’de sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalarla turizm değerlerinin korunmasına ve belgelendirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen dijital belgelendirme laboratuvarı kurulduğunu söyledi.

Rektör Aktekin, “Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede Üniversitemizin dünyada “Doğal Ve Kültürel Miras Turizmi” alanında söz sahibi olmasını sağlamak ve Kapadokya’nın miras turizmi alanında lider destinasyon olarak öne çıkmasına katkı sunmak gibi hedefler doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu hedefler doğrultusunda İhtisaslaşma Koordinatörlüğümüz 2023 yılı 1. ve 2. dönem proje başvuru çağrısına çıkmış ve başvurusu yapılan 10 proje de desteklenmeye başlamıştır.

İhtisaslaşma sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın destekleriyle İhtisaslaşma projeleri başta olmak üzere doğal ve kültürel mirasın dijital ortamda korunmasına yönelik belgeleme çalışmalarını yürütmek amacıyla Üniversitemiz Turizm Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde bir laboratuvar kurulmuştur. Bu laboratuvarın, ulusal ve uluslararası paydaşlarla beraber sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar ile turizm değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca söz konusu laboratuvar, doğal ve kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunması ile ilgili çalışmaların bilimsel yayın ve etkinlikler yoluyla toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılması ve ilgili paydaşlara bilimsel destek verilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Spesifik olarak Kapadokya Bölgesi’nde doğal ve kültürel mirasın dijital belgelenmesi üzerine çalışmalar yürüten bu laboratuvar diğer üniversitelerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçları da gözetilerek kurulmuştur. Diğer yandan söz konusu laboratuvarın sorumlularından Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uzunel tarafından yürütülen Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Sillyon Antik Kentinde Bizans Dönemi'ne ait kale yapısının dijital belgeleme çalışmaları ise tamamlanmış bulunmaktadır.

İhtisaslaşma sürecinde doğal ve kültürel mirasın dijital ortamda korunmasına ve belgelenmesine yönelik kritik rol oynayan bu laboratuvarın kurulmasında Üniversitemize vermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu.