Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında belirtilen programlar dahilinde 4. Sınıfında olan öğrencilere yönelik pedagojik formasyon eğitimi başvurularının başladığı söyledi.

Aktekin, “ Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında pedagojik formasyon alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere örgün eğitim-öğretim süresi içinde ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi’ verilmesi kararı alındı. Alınan bu karar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nda yer alan atamaya esas olan öğretmenlik alanlarına kaynaklık teşkil eden programlarda öğrenim gören öğrenciler ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi’ için başvuru yapabilecek. 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında belirtilen programların 4. sınıfında olan öğrenciler başvuruda bulunacak ve pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak isteyen 4. sınıf öğrencileri 28.02.2023 saat 17:00’a kadar başvuru formunu doldurarak eğitim gördükleri Bölüm Başkanlığına, şahsen veya e-posta yoluyla başvuruda bulanacaklar. 

Pedagojik Formasyon Eğitimi teorik dersleri Üniversitemiz tarafından verilecek olup Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Üniversitemizin işbirliği yapabileceği il merkezlerinde ve öğrencinin kayıtlı olduğu lisans alanında sertifikalı alan öğretmeni bulunan okullarda yürütülecek. Ancak, pedagojik formasyon eğitiminin tamamlanması için ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulama alanında sertifikalı öğretmen bulunmaması ya da sınırlı olması sebebiyle tamamlanamadığı durumlarda Pedagojik Formasyon Eğitimi tamamlanmış sayılmayacaklar. 

Son sınıf öğrencisi olup pedagojik formasyon eğitimine devam edenlerden lisans eğitimini tamamlayanlar diplomalarını alabilecekler. Ancak formasyon ile ilgili mezun şartlarına tabii olacaklar. Diplomalarını almayıp formasyon eğitimi almaya devam etmek isteyenler ise öğrenimlerine 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz dönemi öğretimi de dahil olmak üzere 2023-2024 eğitim ve öğretim bahar dönemine kadar lisans öğrenci haklarına sahip olarak öğrenimlerine devam edebilecekler.

İlimizde bulunan diğer Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olup pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen öğrenciler, ilgili Yükseköğretim Kurumuyla yapılan protokol kapsamında, özel öğrenci statüsünde üniversitemizde pedagojik formasyon derslerini alabileceklerdir” diye konuştu.

Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuru ve detaylı bilgi için https://www.nevsehir.edu.tr/tr/38292 adresini ziyaret edebilirsiniz.