Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü üniversite yayınlarına bir yenisini ekledi. Enstitü tarafından “Serçeşme’den Katreler (Temel Değerler Bağlamında Hacı Bektaş Veli ve Özlü Sözleri)” adlı kitap yayımlandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisas üniversitesi olarak, Türk-İslam kültür değerleri arasında seçkin bir yeri olan ve öğretileriyle insanlığa yol gösteren büyük düşünce insanı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin hoşgörüsü, insan sevgisi ve adalet temellerinde kurulmuş olan felsefesi ve öğretilerini gelecek nesillere aktarmaya yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 

Aktekin bu kapsamda üniversitenin Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü tarafından başta Alevilik-Bektaşilik araştırmaları olmak üzere, üniversiteye ismini de veren Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin ve Kapadokya’nın kültürel mirasının zenginliğinin ortaya çıkarılması sorumluğunun ve misyonunun bir neticesi olarak vücut bulan  “Serçeşme’den Katreler (Temel Değerler Bağlamında Hacı Bektaş Veli ve Özlü Sözleri)” adlı kitabın yayımlandığını söyledi.

Aktekin kitabın inanç tarihinin odak noktalarından ve temel dinamiklerinden biri olan gönül eri Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin zengin mirasının ortaya çıkarılarak korunması, yaşatılması ve aktarılması amacıyla literatüre kazandırıldığını sözlerine ekledi. 

Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlgar Baharlu, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Artan Ok ve Dr. Öğr. Üyesi Erdem Akın ile Enstitü akademik personeli Arş. Gör. Güllü Işık’ın Hünkâr Hacı Bektaş Veli’ye isnat edilen eserlerde tespit edilen özlü sözleri temel değerler çerçevesinde analiz ederek birlikte hazırladığı ve NEVÜ yayınları tarafından çıkarılan kitapta; eşitlik, hoşgörü, sevgi, saygı, merhamet, sabır, iyilik ve barış gibi değerlerin toplumsal huzur ve refahın sağlanmasındaki öneminin ortaya çıkarılması amaçlandı.

Editör: Funda Afşar