Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün 2020-2024 yılları arasında 419 akademik personelin atama ve yükseltilmesi gerçekleştirildi.

55 profesör,

96 doçent,

154 doktor öğretim üyesi,

61 öğretim görevlisi ve

53 araştırma görevlisi atama ve yükseltilmesi ile üniversitemizin eğitim kalitesi güçlendirildi.

Editör: İbrahim UYSAL