Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında yürütülen "Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Üretim Modellerinin ve Pazar Kanallarının Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde örtüaltı üretim ve kent tarımında geçmişten günümüze durum mevcut durum analizinin yapılmasını hedefleyen bölgesel çalıştaylardan dördüncüsü Nevşehir İli Kozaklı İlçesinde gerçekleştirildi.

Çalıştaya Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis YURTKULU, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür MEMİŞ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenlerinden Doç Dr. Hakan BAŞAK, Dr. Ögr. Üyesi Ömer ERTUĞRUL, #Nevşehir, #Aksaray, #Yozgat, #Kırşehir, #Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ve teknik personelleri, sektör temsilcileri ve üreticiler katılım sağladı.

Çalıştayın açılış konuşmaları İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür MEMİŞ ve Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis YURTKULU tarafından gerçekleştirilerek katılımcılara örtüaltı yetiştiriciliği ve çalıştayın içeriğine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayda örtüaltı yetiştiriciliği ve kent tarımının mevcut durumuna yönelik değerlendirmelerin yanı sıra yetişebilecek alternatif ürünler, karşılaşılan sorunlar ve örtüaltı sera proje çalışmaları görüşüldü.

Türkiye’de örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde mikro havzalar bazında optimal üretimi minimum maliyetle karşılayacak uygun ürün deseni ve yetiştirme modellerinin oluşturulması, Büyükşehirlere yakın bölgelerde örtüaltı sebze üretiminin artırılmasına yönelik iş modellerinin belirlenmesi, Mevcut ve olası pazarlama kanallarının araştırma geliştirme çalışmaları ile ortaya konulması, Örtüaltı sebze üretime yönelik üretici ve yatırımcı rehberlerin oluşturulması ve Bu kapsamda proje çıktılarının tarımsal politikaların belirlenmesi ve etkin bir şekilde sahaya yansıtılması süreçlerine katkı sağlaması hedefiyle gerçekleştirilen çalıştayın sonunda değerlendirmede bulunuldu.