Nevşehir’e bağlı Derinkuyu ilçesinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Ankara Niğde otoyolu inşaatı esnasında kullanılacak muhtelif malzeme ocakları ve yardımcı tesisleri (kırma eleme tesisi, hazır beton santrali, asfalt plent tesisi, plent miks tesisi, mekanik plent tesisi) projesi ile ilgili olarak bakanlığa sunulan ÇED başvuru dosyası çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin 8. maddesi doğrultusunda incelendi ve uygun bulundu.

Projeye ilişkin ÇED süreci başladı. Çevresel etki değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Nevşehir Valiliğine (çevre ve şehircilik il müdürlüğü) veya çevre ve şehircilik bakanlığına gönderilebilecek.