Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Kurul Toplantısı” Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Güllü, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan Derici, fakülte akademik ve idari personelleri katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Derici, fakülte akademik ve idari personeli, lisans ve lisans programları ve bunlara bağlı lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar, akademik personelin bilimsel çalışmaları ve paydaşlarla birlikte fakülte bünyesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Rektör Aktekin, üniversitenin tüm birimlerinde görev yapan akademik personelinin nitelik ve nicelik açısından gerçekleştirdiği ve planladığı proje, yayın ve diğer tüm çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti. Üniversite olarak yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Rektör Aktekin, bu kapsamda fiziki yapılanmayla birlikte var olan bölüm ve programları daha da geliştirerek, belli alanlarda uzmanlaşma ve yeniden yapılandırma adına akademik ve idari kadroyu güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Akademik performans konusunda nicelik ve nitelik olarak gözle görülür bir artış olduğunun altını çizen Rektör Aktekin, yönetim olarak ortaya koyulacak her türlü proje ve yayını, teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

İİBF akademik kurul toplantısı, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in öğretim elemanlarının görüş, istek ve önerilerini alması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.