Türk Sağlık-Sen tarafından görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınavının sonuçlarının açıklanması için başvuruda bulunuldu.  

Konuya ilişkin Nevşehir Şube Başkanlığınca yapılan açıklamada; "Sendikamız tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav sonuçlarının açıklanması için bir başvuru yapıldı. Başvuruda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yönetmeliği 17. Madde yazılı sınav sonuçlarının en geç otuz gün içerisinde sözlü sınav sonuçlarının ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde ilan edileceğine dair düzenleme hatırlatıldı. 

Sözlü sınav sürecinin tamamlanmasına ve mevzuatta belirtilen sürelerin geçilmesine rağmen sınavı kazananların Bakanlık tarafından halen ilan edilmediği ifade edildi. Mevzuata da açıkça aykırı olan bu durumun sonlandırılarak sınav sonuçlarının ilan edilmesi istendi" ifadelerine yer verildi.