Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadoludakiler Projesi Tanıtım Programı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde Emine Erdoğan Hanımefendi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“Anadoludakiler” projesi, toprakların tarımsal bereketinin, mutfak kültürünün kilerleri dolduran birikiminin, zanaatkârların becerilerinin çeşitliliği ve zenginliğinin hikâyelerle görünür kılınmasını; girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarının ortaya çıkarılmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, “Beceri, Bereket ve Birikim” mottosuyla hayata geçirilen “Anadoludakiler” projesinin tanıtım programına Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden zanaatkarlar, üreticiler, akademisyenler ve eğitimciler katılım sağladı.

Anadoludakiler Platformuna https://anadoludakiler.org/ sitesinden ulaşılabiliyor.

Sogep-Anadoludakiler Destek Programı Ön Başvuru Süreci Başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı ilk kez uygulanacak olan 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Programına yönelik proje fikri toplama, ön başvuru ve proje hazırlık sürecini başlatmıştır. SOGEP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajansları koordinasyonunda 81 ilde yürütülmektedir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde coğrafyaya özgü bir yerel değerin, ürünün ya da üretim biçiminin yaşatılması, saygılı üretim kriterleri, kültür mirası ile teknoloji buluşması, sosyal girişimcilik ve kalkınma odaklı turizm modeli unsurlarının yer alması beklenmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş bir platform olup topraklarımızın zenginliğini dijital alanlarda paylaşarak yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kültürel mirasımızı, geleneksel yöntemlerimizi korurken, sürdürülebilir üretimle kaynaklarımızı koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı destekleme amaçlarına yönelik krizlere karşı mücadele geleneklerimizden güç alan 10 öncelikli tema (yerel gıda sistemi, tarladan sofraya, döngüsel gıda, sosyal gastronomi, yeni nesil çiftçiler, kültür mirası, sosyal girişimcilik, yerel hikayeler, hikayenin deneyimi, dijital pazarlar) belirlenmiştir.

Program kapsamında proje fikri olan başvuru sahiplerinin SOGEP-Anadoludakiler ön başvuru formunu doldurarak, en geç 08.07.2024 saat 18.00’e kadar [email protected] e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Desteğe ilişkin detaylı bilgiye https://www.ahika.gov.tr/duyurular/2024-yili-sogep-anadoludakiler-on-basvuru-sureci-basladi sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Editör: Funda Afşar