ÖSYM tarafından yapılan KPSS-2023/4 yerleştirmeleri sonucunda Nevşehir'e sözleşmeli personel olarak yerleşen adaylara ilişkin duyuru yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) KPSS -2023/4 yerleştirmeleri sonuçlarına göre Nevşehir'e yerleşen adaylardan istenilecek belgeler şunlar;

1. Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,

2. 2023/4 Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuç belgesi. (İnternet çıktısı)

3. 2022 KPSS sonuç belgesi. (İnternet çıktısı)

4. 3 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınacak güncel barkodlu belgeler kabul edilecektir)

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devlet üzerinden alınacak güncel barkodlu belgeler kabul edilecektir)

8. Adli sicil kayıt belgesi. (e-devlet üzerinden alınacak güncel barkodlu belgeler kabul edilecektir)

9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu.

10. Atama Başvuru Formu. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

11. Mal bildirim beyannamesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

12. Evrak teslim üst yazısı.

13. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.