Tasfiye Halindeki SS. Derinkuyu İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bir adet (arsa ve işletme binası) taşınmazını satışa çıkarttı.

İhalesi, açık artırma ile 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü Saat :14’00 de Tasfiye Halindeki Derinkuyu ilce Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonunda yapılacaktır.

TASFİYE HALİNDEKİ SS. DERİNKUYU İLÇE MERKEZİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TAŞINMAZ SATIŞ KOMİSYONU KARARI

ILAN

Mülkiyeti Kooperatifimiz ait olan ve durumu aşağıda gösterilen taşınmaz açık artırma usulü ile satılacaktır. Açık artırma koşulları aşağıda açıklanmış olup katılmak isteyen tüm alıcılara ilanen duyurulur.

1- Açık artırmanın 03.Temmuz.2023 Pazartesi günü saat :14'00 de Tasfiye Halindeki Derinkuyu ilce Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonunda yapılmasına, birinci açık artırmaya katılım olmadığı takdirde veya komisyonun uygun görmediği durumlarda açık artırmadan vazgeçilerek ikinci toplantıya ertelenmesi halinde II. Açık artırmanın 11. Temmuz. 2023 salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına,

2- Açık artırmaya katılacak iştirakçilerin nüfus cüzdan fotokopileri ve Tüzel kişiliklerin de Ticaret sicilden alacakları yetki ve temsil belgeleri ile katılmaları,

3- Açık artırmaya katılacak iştirakçilerin 10.000,00 TL teminat yatırmaları, Teminatlar açık artırma günü makbuz karşılığı kooperatif veznesine yatırılacaktır.

4- Açık artırmaya katılacakların her artırma tekliflerinde en az 10.000,TL(On bin) ve üstü miktarda artırım yapmaları,

5 Açık artırmada teklif veren kişi veya kurumun belirlenen bedelin Tasfiye Halindeki Derinkuyu İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin T:C: Ziraat Bankası Derinkuyu şubesindeki IBAN hesabına yatırıldıktan sonra tapu devri işlemleri yapılacaktır. Tapu masrafları her ikisi de alıcıya aittir.(IBAN:TRO 2 0001 000 6594 341 6954 50 02) 6- Taşınmazı açık artırmada verilen bedel üzerinden malı alan katılımcı malın tutarının yarısını peşin yansını komisyonun belirleyeceği vade ile sınırlı olup, malım tamamı ödendikten sonra tapu devir işlemi yapılacaktır.

7- Fiyatlara KDV dahil değildir. Satış bedeli üzerinden ayrıca yürürlükteki mevzuat gereğince KDV alınacaktır. KDV aliciya aittir.

8-Kurumumuz 2886 sayılı yasa hükümlerine tabi olmadığından açık artırma koşullarını belirleme yetkisi tamamen komisyonumuza alt alması nedeniyle, Açık artırma sonucunda Komisyonun belirlediği taban fiyat üzerinde katılımcılar tarafından verilen fiyatlar piyasa koşulları ve güncel fiyatların altında olduğu takdirde komisyonumuz bu işlemi iptal edip, ikinci artırmaya bırakmaya veya ikinci artırmada komisyonun uygun gördüğü bedel verilmediği takdirde, komisyonun takdiri ile Taşınmazların satışı için pazarlık usulü ile satılmasına karar verebilir. Veyahut satışı yapıp yapmamaya veya ileriki bir tarihte pazarlık usulü ile satmaya komisyon yetkilidir.

9-Bu ilanımızın 09.06.2023 tarihinden itibaren 15 gün süreyle ilana çıkarılmasına,

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILACAK TAŞINMAZIN

Ada: 60

Parsel: 8

Yüz Ölçümü (m2): 1000,53

Niteliği: ARSA ve İŞLETME BİNASI

Mevkii: Etembağı

Takdir Edilen Asgari Bedel (TL) : 2.000.000,00 TL(İki Milyon)

Genel TOPLAM: 2.000.000,00 TL.

Ahmet KANDEMİR

Mall Müşavir-Bağımsız Denetçi

Tasfiye Memuru-Komisyon Başkanı