Tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesine dair usul ve esasları düzenleyen 2023/48 nolu tebliğ 09 Ocak 2024 tarihli ve 32424 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür MEMİŞ Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara bu yıl bir tarım danışmanı için 144 bin lira destek verileceğini söyleyerek Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelerine istinaden yetki belgesine sahip olan ya da bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüğüne eksiksiz olarak yapılan başvurular sonucu yetki belgesi alan kişi ve kuruluşların;  tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Müdürlüğüne başvurmaları halinde desteklemeden faydalanabileceklerini bildirdi.

İl Müdürü Özgür MEMİŞ Hizmet sunan Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 144 bin liralık desteğin 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla 11 Mart 2024'ten sonra 72 bin lira ve 11 Kasım 2024'ten sonra 72 bin lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödeneceğini belirtti.