Yenilikçi teknolojiler ve ürünler, kültürlerarası söylem ve bunların gezegendeki gergin ve istikrarsız durumdaki rolü, uluslararası kuruluşlar ve akademik çevrelerin temsilcileri ile Kazakistanlı uygulayıcıların görüşlerini bir araya getiren ve deneyim alışverişine öncülük eden bilimsel platformun çekirdeğini oluşturdu. UNESCO Gazetecilik ve İletişim Bölümü, Almatı'daki UNESCO Küme Bürosu ile işbirliği içinde, gazetecilik alanındaki eğitim programlarını güçlendirmek, iletişim alanındaki en iyi eğitim uygulamalarını Orta Asya'daki yüksek öğretim kurumları arasında yaymak için aktif olarak çalışmaktadır, medya alanının en popüler alanlarında bilimsel ve uygulamalı projeler uygulamaktır. Gazetecilik Fakültesi Dekanı Nurzhan Kuantaiuly, bilimsel forumun katılımcılarını tebrik ederek, el-Farabi'nin adını taşıyan KazNU'nun, köklü gelenekleri sürdürerek uluslararası deneyimle yeni medyanın en ileri yöntemlerini geliştirdiğini kaydetti. Almatı'daki UNESCO Küme Bürosu iletişim ve enformasyon departmanı uzmanı Sergey Karpov, UNESCO örgütünün medya sistemlerinin kapasitesini artırmayı ve gazetecilik eğitimine katkıda bulunmayı, demokrasiyi, iletişimi ve hoşgörüyü desteklemeyi amaçlayan ana faaliyetlerini tanıttı. BM'nin Kazakistan'daki Küresel İletişim Departmanı başkanı Vlastimil Samek, bilimsel ortamın konferansın gündemindeki küresel sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu belirtti: ekoloji, iklim değişikliği, cinsiyet politikası, göç vb. Akademik ortam temsilcileri ve akademisyenler, endüstri temsilcileriyle birlikte, akademik sürecin yenilenme sorunlarının çözümünde önemli bir etkiye sahiptir. Küreselleşmenin zorlukları, multimedya sınırlarının genişletilmesi ve medya eğitiminin zorlukları, değişen medya gerçekliğinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu nedenle, her yıl dünyanın dört bir yanından akademisyenlerin ve uygulayıcıların katılımıyla düzenlenen bu konferansta, gazetecilik eğitiminin modernizasyonu modelleri tartışılmaktadır. Rekabetçi, profesyonelce nitelikli gazetecileri eğitmek için uygulayıcıların ve akademik çevrenin temsilcilerini bir araya getiren konferans, meyvelerini vermektedir. BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri programının 2015 yılında kabul edilmesinden sonra UNESCO Gazetecilik ve İletişim Bölümü ilk konferansı sundu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sağlandığı 15 yıl boyunca, yaratıcı, yenilikçi potansiyeli, yüksek yaratıcı faaliyeti olan, sürdürülebilir kalkınmayı ve politik-sosyal, çevresel kaynakları etkin bir şekilde kullanabilen profesyonelleri hazırlamak hedeflenmiştir. 2016 yılında, daha sonra PKK'nın Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na gönderilen konferans kararının bir sonucu olarak, lisans eğitiminde «Uluslararası Gazetecilik» uzmanlığı açıldı.Uygulama uzmanları eğitim sürecine dahil olurken, profesyonellerin eğitimiyle ilgili öneriler eğitim programlarına dahil edilir. Bu amaçla 2016 yılında UNESCO Küme Bürosu'nun iletişim ve Bilgi Departmanı ile ortak bir karar sonucunda UNESCO Gazetecilik ve İletişim Bölümü'nün kuruluşunun 20. yıldönümüne kadar uzanan ilk konferans düzenlendi.  2016-2023 yılları arasında konferansa 122 uluslararası medya temsilcisi, gazetecilik profesörü ve medya araştırmacısı, akademik kurumların 75 temsilcisi (bunlardan 43'ü yabancı) katıldı. Bölümde çeşitli yenilikçi uluslararası ve ulusal projeler hayata geçirilmiştir. Son yıllarda BM'nin uluslararası İletişim geliştirme programı ve kadın temsilciliğinin yanı sıra ABD Büyükelçiliği'nin projeleri hayata geçirildi.
Bu öğretim yılında, 19 Orta Asya üniversitesi için gazetecilerin güvenliği, kadınlara ve kızlara yönelik şiddet konularının aydınlatılması, çatışma gazeteciliği ve iklim değişikliği konularında UNESCO kaynaklarına dayanan dört kitlesel açık çevrimiçi kurs geliştirmiş ve başlatmış ve Orta Asya bölgesinde cinsiyet yeterliliğini güçlendirmek için bir proje gerçekleştirmiştir. Konferansa katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Dekanı Avşar Zakir'e göre, şu anki kadar zor bir dönemde, sadece ülkeler arasında değil, aynı zamanda gazeteciler arasında da karşılıklı olarak yararlı ilişkilerin sürdürülmesi, bilginin çeşitliliğini farklı ülkelerin vatandaşlarına ulaştırmak için önemlidir. Sosyal medya ve yeni medya burada büyük rol oynamaktadır. Ancak şu anda sosyal medyada yanlış bilgilendirmeye karşı korunmak için uluslararası standartlar uygulanmakta ve medya eğitimi becerilerinde ustalaşmaya davet edilmektedir. Adam Mikkevich Polonya Üniversitesi'nden Profesör Radoslav Fidler onlara  de bu görüşü destekledi ve sahte haberlerin, kaynakların ve yanlış bilgilerin portallarının her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğinin Almatı'daki siyasi işbirliği Ofisi Başkanı Almasha Arenova, kamuoyunun artık hem gazeteciler hem de blogcular tarafından oluşturulduğunu belirtti. «Gündemde iklim değişikliği, gelecek nesiller için gezegenin korunması gibi konular var ve toplumun bunu bilmemesi çok üzücü. UNESCO, ülkemizdeki ekosistemin korunmasına, özellikle de halkı bilgilendirmek için önemli olan Aral Denizi'nin yeniden inşası projesine aktif olarak katkıda bulunuyor" dedi. Sıcak bilimsel tartışmalara Macaristan'ın bilimsel büyükelçisi, Debrecen Üniversitesi doktora öğrencisi Nazir Abdinasır (Macaristan), İnternet Medya ve İletişim Yayınları Derneği Genel Başkanı, «Sonnokta Haber», «Koridor» Gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akuol (Türkiye), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir (Türkiye), Uluslararası Ala-TOO Üniversitesi (Kırgızistan) Gazetecilik Fakültesi Dekanı Elira Turdaliyeva, Bişkek Devlet Üniversitesi Dekanı Karasayeva Altın Asanova, Penza Devlet Üniversitesi (Rusya) Yardımcı Doçent Galina Zuyeeva, «Mediahab» portalı (Ermenistan) muhabiri Nare Gevorkyan, Türkçe Konuşan Gazeteciler Vakfı (Kazakistan) Başkanı Nazia Joyamergenkızı   ve diğerler katıldı. Farklı ülkelerden gelen konferansa katılanlar toplumun sürdürülebilir kalkınma kavramlarını, yeni kültürlerarası iletişim biçimlerini, gazetecilik araçlarını ve yerel medyanın istikrarı sürdürme potansiyelini tartıştılar. Konferansın önerileri arasında, UNESCO'nun önerdiği konular da dahil olmak üzere uluslararası gazetecilik standartlarının yaygınlaştırılması, en iyi programlara yönelik yarışmalar, yayınlar, sürdürülebilir kalkınma konularını kapsayan bloglar, Batı ve Doğu bilim insanlarının bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesi gibi uluslararası gazetecilik standartlarının yaygınlaştırılması için atölye çalışmalarının sık sık düzenlenmesi gibi konular en önemlisidir. Gazeteciler gazetecilik ahlakına uymalıdır ve toplumun yaydığı bilgileri dikkatlice kontrol etmeli ve blog yazarları bu standartlara uymalıdır. 
Konferansın çalışmaları deneyimli uygulayıcıların ana sınıfları ile devam etti.
Nazgul Shyngysova
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
Gazetecilik Fakültesi
UNESCO Gazetecilik ve
İletişim Bölümü Başkanı