2012 yılında kurulan Nevşehir İl Koordinatörlüğü, 2013 yılının başında akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamıştır.
İlk projelerin alındığı 2013 yılından itibaren Nevşehir’e birçok alanda ciddi destekler sağlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yatırımlar ve proje başvuruları artarak devam etmektedir.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Nevşehir İl Koordinatörlüğüne, IPARD 2 programı 1.  Başvuru çağrı döneminde yoğun ilgi oldu.
2. IPARD 1. Başvuru çağrı dönemindetoplamda 252 proje başvurusu yapıldı. 252 projenin 23’ü süt hayvancılığı, 12’si besi hayvancılığı, 1’i yumurta üreten tarımsal işletmeler, 175’i tıbbi ve aromatik bitkiler, 1’i el sanatları, 1’i arıcılık, 17’si kırsal turizm ve 20’si ise yenilenebilir enerji sektöründe yapılmıştır.
252 projenin toplam yatırım tutarı ise 165.755.496 TL olduğu, yatırımların bitmesiyle Avrupa Birliği ve Türkiye katkısının 102.547.167 TL hibe olarak gerçekleşeceği belirtildi.  Böylelikle 2. IPARD programının 1. Proje başvuru dönemi son bulmuş oldu. TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü olarak yeni proje başvurularının Nevşehir için hayırlı olmasını dileriz.