İlk projelerin alındığı 2013 yılından itibaren Nevşehir’e birçok alanda ciddi destekler sağlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yatırımlar ve proje başvuruları artarak devam etmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Nevşehir İl Koordinatörlüğüne, 2. IPARD 1. Başvuru Çağrı Döneminde hayvancılık sektörü alanında ilgi yoğun oldu.

2. IPARD 1. Başvuru çağrı döneminde hayvancılık sektörü alanında 36 proje başvurusu yapıldı. 36 projenin 23’ü süt hayvancılığı, 12’si besi hayvancılığı, 1’i ise yumurta üreten tarımsal işletmeler sektöründe yapılmıştır.

36 projenin toplam yatırım tutarı ise 89.343.489 TL olduğu, yatırımların bitmesiyle Avrupa Birliği ve Türkiye katkısının 59.319.608 TL hibe olarak gerçekleşeceği belirtildi.  Böylelikle 2. IPARD programının 1. Proje başvuru dönemi hayvancılık sektörü alanında başvurular son bulmuş olup, Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi sektörleri alanında proje başvuruları devam etmektedir. Proje başvurusu yapmak isteyen yatırımcıların Nevşehir İl Koordinatörlüğünden bilgi alabilirler.