Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Alman Emeklilik Sigortası Kurumlarınca akit ülke vatandaşlarının ülke mevzuatları ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri konusunda Türkiye-Almanya Danışma Günleri bu sabah Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan basın toplantısı ile başladı.

25-26-27 Haziran tarihlerini kapsayan ve Danışma hizmetinin verildiği programda Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde ve Yozgat illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin ailelerine hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı gibi sigorta konularında vatandaşların ne gibi hakları bulunduğu anlatılıyor. Vatandaşlar, sigortayla ilgili sorularını Türk ve Alman uzmanlara sorarak öğrenebiliyor.

Editör: İbrahim UYSAL