TÜRKLERE SOYKIRIM

               Dr Seyfi ŞAHİN

Dünyada en çok soykırım Türk milletine yapılmıştır. Şöyle ki;

1640 yılında, İngiliz krallığı ile Rus çarlığı,

Dünyada Türklerin imhası için gizli olarak anlaşmışlardır.

Bunu daha sonra Çin’le  Pamir anlaşması yaparak,

3 ülke, gizlice Türk düşmanlığını tescil ettiler.

O gün bugündür. Bu hain anlaşma devam ediyor.

                ***

Bu işin planlaması, İngilizlerin elindedir.

Viyana bozgunundan bu güne on binlerce, milyonlarca Türk soy kırıma uğradı.

Budapeşte’de, 180 cami vardı. O kadar da nüfus vardı.

Bu gün Budapeşte’de, ne cami kaldı, ne de Müslüman…

1771 de Ruslar Özi kalesine girdiler. Bir günde 25 bin Türkü şehit ettiler.

1812 de Bucak yaylasına(Moldovya) girip on binlerce Nogay Türkünü yok ettiler.

Bütün Türk köylerini kılıçtan geçirdiler. Günlerce derelerden kan aktı.

Hala Moldovan’ların oturduğu köylerin adı Türkçedir.                    

Avrupalılar, 70 milyon Kızılderili Türkü imha ettiler.

150 sen önce, Amerikalı İngilizler, bizon avlar gibi Kızılderili avladı.

Köylerini tecrit ettiler. Kanada da Amerika’da hala Kızılderili Türkler, köyünden çıkamaz.

Dışarıdan da kimse giremez.

                ***

1858 yılında  Hindistan Türk devleti Babürlüleri İngiliz krallığı yıktı.

Babürlü Bahadır Şahın çocuklarını öldürüp, kızartıp, Babalarına yedirdiler.

Kıpçak yaylası, bu günkü, Rusyadır.

Oradaki, komanları, kıpçakları, Peçenekleri, Bulgarları imha ettiler.

Doğu Moğolistan, Hun imparatorlarının at koşturduğu yurtlardı.

Bu gün hiç kimse kalmadı. Baykal (zengin göl) gölü civarı da ıssız hale geldi.

                ***

1875 de Mithat paşa, Tuna valisi(Bulgaristan)  iken nüfus sayımı yaptırdı. % 75 Türk nüfus mevcuttu.

Bütün Balkanlarda  Türkçe, şarkılar Türküler söylenirdi.

“Görmedim Alişimi Tuna boyunda,” “Maya dağdan kalkan kazlar”

“Pencere açıldı Bilal oğlan, Piştol patladı.”

1912 yılında hain, Mason İttihatçıların düşmanla işbirliği sonucu,

Balkan savaşında en az 3 milyon Türk şehit oldu.

Evinden yurdundan, çoluğundan çocuğundan ayrıldı.

Yalın, yalbırdak, dağlardan Anadolu’ya kaçmaya çalıştılar.

Yollarda, Tifo, tifüs, kolera salgınında, milyonlar eridi.

1953 yılında Mısırın 4 biri Türk’tü.

Nasır İhtilal yapıp, Türklerin birbiri ile evlenmesini yasakladı.

                ***

Daha dün, Bosna savaşında Sırplar on binlerce  Boşnak Türkünü hangarlarda kurşuna dizdiler.

Kıbrıs çıkarmasında kaçan Rumlar,

Akıncılar ve Muratlı köylerinde, çoluk, çocuk, kadın ve yaşlıları kurşuna dizip kuyulara gömdüler.

1821 de Mora’da Rumlar, Trileçe Türk şehrinde bir haftada 30-40 bin Türkü yok ettiler.

Bir günde Navarin kalesinde 3000 Türkü kurşuna dizdiler.

Körfez savaşında, Amerikalı caniler,

Telaferi uçakla bombalayıp bir günde bin Türkmeni şehit ettiler.

Hakeza, Kerkük’te hem Saddam, hem de Peşmergeler, Türk liderler suikast yapıp şehit ettiler.

ABD, Afganistan’a girmeden önce,

Taliban, Herat’ta, Mezarı şerifte, Kunduzda önüne gelen Türklere katliam yaptı.

ABD ye yardım eden Türklere, ne bakanlık, ne de milletvekilliği verildi.

Doğu Türkistan’da Çinlilerin Türklere yaptığını görüyorsunuz.

Yani bütün Batı, Türklere soykırım uyguladı.

Bunları bilelim. Tedbirimizi alalım. Vesselam…

23.10.2023, Kayseri.