Turizmin gözbebeği Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, birbirinden değerli 19 taşınmaz, 3, 4 ve 5 Haziran’da UYAP E-Satış üzerinden ihale usulü satılacak.

                                          T.C
SULH HUKUK HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU’NA
NEVŞEHİR
Dosya No :2024/5 Ort. Gid. Satış
Konu :Satış
BİLİRKİŞİ RAPORU
A. DAVA KONUSU VE TALEP
1-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14108 parsel
2-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14078 parsel
3-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14083 parsel
4-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14074 parsel
5-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 13547 parsel
6-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10758 parsel
7-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11891 parsel
8-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11994 parsel
9-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11230 parsel
10-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11232 parsel
11-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11220 parsel
12-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9622 parsel
13-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11360 parsel
14-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11095 parsel
15-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11112 parsel
16-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9684 parsel
17-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10042 parsel
18-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10623 parsel
19-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 12861 parselde kayıtlı
dava konusu taşınmazın üzerinde yapı bulunup bulunmadığı, taşınmazların özellikleri ve taşınmazların değeri ile ilgili rapor tarafımdan istenmiş olup, istenen rapor aşağıya çıkarılmıştır.

B. TAŞINMAZLARIN İNCELENMESİ VE KIYMET TAKDİRİ
1-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14108 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 3.870,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz Uçhisar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kentsel Sit
Alanında Peribacası alanında kalmaktadır.Yapılacak tüm işlemler Kapadokya Alan
Başkanlığı'nın izni ile gerçekleştirilecektir.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde 1 adet erkek ve kadın tuvaleti olduğu
görülmüştür.
?Taşınmaz önünden kadastro yolu geçmektedir.
?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme
sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 15 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %4-5 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 450,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 3.870,00 m² x 450,00 TL/m² = 1.741.500,00 TL
2-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14078 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 3.595,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Kayısılık niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme
sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 50 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 190,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 3.595,00 m² x 190,00 TL/m² = 683.050,00 TL
3-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14083 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.035,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme
sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 130 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 190,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 2.035,00 m² x 190,00 TL/m² = 386.650,00 TL
4-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 14074 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 365,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz Kentsel Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme
sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 135 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 300,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 365,00 m² x 300,00 TL/m² = 109.500,00 TL
5-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 13547 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.148,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine yakın konumda olup yakın çevresinde, turistik öneme
sahip peri bacaları olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 50 metre mesafede olup yol kotunun
aşağısında kaldığından bu yol ile ulaşımı mümkün değildir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 150,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 2.148,00 m² x 150,00 TL/m² = 322.200,00 TL
6-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10758 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 3.300,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza önünden kadastro yolu geçmektedir.
?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 230 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 150,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 3.300,00 m² x 150,00 TL/m² = 495.000,00 TL
7-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11891 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 6.400,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaz önünden kadastro yolu geçmektedir.
?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 380 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 110,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 6.400,00 m² x 110,00 TL/m² = 704.000,00 TL
8-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11994 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.214,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza önünden kadastro yolu geçmektedir.
?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 750 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu, tarımsal toprağının derinliğinin az olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama
kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip
olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 60,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 1.214,00 m² x 60,00 TL/m² = 72.840,00 TL
9-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11230 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.680,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 1300 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 60,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 1.680,00 m² x 60,00 TL/m² = 100.800,00 TL
10-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11232 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 680,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine orta uzaklıkta olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 1390 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 60,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri;680,00 m² x 60,00 TL/m² = 40.800,00 TL
11-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11220 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 460,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Kavaklık niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 1460 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %5-6 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 460,00 m² x 40,00 TL/m² = 18.400,00 TL
12-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9622 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 560,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, söğütlük niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2250 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, kıraç tarım arazisi
olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı
bulunmamaktadır. Taşınmazın %4-6 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 560,00m² x 40,00 TL/m² = 22.400,00 TL
13-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11360 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 6.560,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Bağ Ve Kavaklık niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2250 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,
kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama
kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın
%1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 6.560,00 m² x 40,00 TL/m² = 262.400,00 TL
14-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11095 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.950,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2080 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,
kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama
kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın
%1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 2.950,00 m² x 40,00 TL/m² = 118.000,00 TL
15-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 11112 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.760,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2150 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,
kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama
kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın
%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 1.760,00 m² x 40,00 TL/m² =70.400,00 TL
16-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 9689 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 1.800,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Tarla niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2350 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bbir kısmında önceki
yıldan kalma anız olduğu bir kısmının ise hozan durumda olduğu, kıraç tarım arazisi olduğu
görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır.
Taşınmazın %1-2 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 40,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 1.800,00 m² x 40,00 TL/m² =72.000,00 TL
17-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10042 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.520,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Tapu kaydının şerhler bölümünde "İhtiyati tedbir:07/12/2004 yev:5036
1.asliye huk.06/12/2004/442 yazı mustafa eriş his" şerhi vardır.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 3450 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,
kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama
kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın
%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 100,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri;2.520,00 m² x 100,00 TL/m² =252.000,00 TL
18-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 10623 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.140,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit alanında kalmaktadır.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır.
?Yerleşim yerlerine uzak konumda olduğu görülmüştür.
?Taşınmaz Göreme Uçhisar yoluna 2840 metre mesafededir.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,
kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama
kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın
%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 70,00 TL edeceği
tespit edilmiştir.
Taşınmazın değeri; 2.140,00 m² x 70,00 TL/m² =149.800,00 TL
19-Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Kasabası, - ada 12861 parsel
?Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 2.620,00 m² yüz ölçümüne sahip
olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.
? Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.
? Taşınmaz Doğal Sit alanı dışında kalmaktadır.
? Taşınmazın çevresinde bağ evleri olduğu görülmüştür.
?Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.
?Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamaktadır.
?Yerleşim yerlerine orta uzak konumda olduğu görülmüştür.
? Taşınmazın üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, bağ vasfını yitirdiği,
kıraç tarım arazisi olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama
kanalı bulunmamaktadır. Üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın
%2-3 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür.
Tespite konu yerin yukarıda bahsedilen özellikleri, mevcut tarımsal özellikleri,
konumu, alanı ve kullana bilirlik durumu dikkate alındığında serbest piyasa araştırması
yöntemi ile değerlendirildiğinde taşınmazın 1 m² sinin keşif tarihi itibarı ile 270,00 TL
edeceği tespit edilmiştir.

Taşınmazın değeri; 2.620,00 m² x 270,00 TL/m² =707.400,00 TL

3. SONUÇ VE KANAAT
İş bu rapor tarafımdan tanzim edilmiş olup, Satış Memurluğunun takdirlerine
arz ederim. 11.03.2024


Ertan TÜYSÜZ
İnşaat Mühendisi
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı