Ülkemizde yaşanan ve birçok ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında, ülkemizdeki zengin kültürel mirasımızın afetler konusundaki durumunun değerlendirilmesi amacıyla Kapadokya Üniversitesinde, alanında uzman akademisyenlerin katıldığı “Afetler ve Kültürel Miras” seminerleri ve “6 Şubat Depremi Etkisinde Kültürel Mirasımızın Geleceği” paneli yapıldı.

'Etkinliğe, Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Görün Arun, Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Gör. Aysun Topaloğlu Uzunel, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Funda Solmaz Şakar katıldı.'

Kapadokya Üniversitesi bünyesindeki Kapadokya Araştırma Merkezi ile Şehir ve Bölge Planlama bölümü iş birliğinde, 16 Mayıs’ta “Ülkemizde Afetler, Kültürel Mirasımız ve 6 Şubat Depremi” konulu seminer ve panel etkinliği yapıldı. İki bölümden oluşan ve hibrit şekilde yapılan programın ilk bölümünde “Afetler ve Kültürel Miras” konulu seminerlere, ikinci bölümündeyse “6 Şubat Depremi Etkisinde Kültürel Mirasımızın Geleceği” başlıklı bir panele yer verildi. 

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar

6 Şubat Depremi’nin ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu, belki de geride bıraktığımız bin yılın en büyük afeti olarak adlandırılabileceğini belirten Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 50 binin üzerinde canımızı kaybetmenin üzüntüsünün yanı sıra, bize emanet olan binlerce yıllık pek çok kültürel, tarihi mirasımıza da zarar gelmesinin acısını yaşıyoruz dedi.  Depremlerde zarar gören kültürel miraslarımızla ilgili çalışmaların T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversitelerde devam ettiğini belirten Karasar, KÜN’de düzenlenen seminerlerin ve panelin en önemli hususlarının müzelerimiz, tarihi, doğal, kültürel mirasımıza neler olduğu konusunda hasar tespiti ve ileride izlenilecek yol haritası konusu olduğunu söyledi. Karasar, “Bu seminerler ve panelde, sürekli meydana gelen seller, heyelanlar, başka türlü afetler hakkında neler yapıldığı, tarihi, kültürel ve doğal mirası korumayla ilgili ne gibi çalışmaların olduğu, nasıl bir mevzuat ve harekât planı ortaya konulması gerektiği tartışılacak. Bu konuda ortaya çıkacak fikirlerin hepsinin çok çok kıymetli olacağına inanıyorum. Başta Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser Hocamız olmak üzere, katkıda bulunan bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser:

Takdim konuşmasını yapan Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser, Anadolu’nun barındırdığı zengin kültürel mirastan ve bu mirasın korunmasının öneminden bahsetti. Ünser, “Ülkemizde yaşanan 6 Şubat Depremi ile gelen büyük felaketin ardından, çağlar boyunca pek çok kadim uygarlığın yaşadığı Anadolu topraklarının sahip olduğu zengin kültürel mirasımızın afetler konusundaki durumunun değerlendirilmesinin ne denli elzem olduğunu bir kez daha anladık. Çalışmanın, ülkemiz ve Kapadokya Bölgesi için afet risklerine karşı alınacak önlemlerde faydalı olmasını umuyoruz” dedi. 

Seminerler sonrasında düzenlenen “6 Şubat Depremi Etkisinde Kültürel Mirasımızın Geleceği” paneli tartışma bölümüne yer verildi ve izleyicilerden gelen sorular yanıtlandı.