Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni işlem ve süreçlerinin güncellenmesine yönelik 15.11.2023 tarihinde imzalanan "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında 29.11.2023 tarihinden önce NEVÜ'ye kaydı yapılan ve öğrencilikleri devam etmesine rağmen ikamet ihlalinden dolayı eğitim süreci kesintiye uğramış uluslararası öğrencilerin 31.01.2024 tarihine kadar, başvuru belgeleri ile birlikte Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) başvuruda bulunması gerekmekte.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

İkamet izni kayıt/başvuru formu

Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge

Öğrencilik durumunu gösterir belge

4 adet biometrik fotoğraf

Geçerli sağlık sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası)

Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge

Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir)

Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği

Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge

Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge

Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz

18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname (öğrenim vizesi ile gelenler için; muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge istenmeyecektir.) getirmeleri gerekmekte.