Eğitim-Bir-Sen Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulunarak, üniversitelerde ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin ödenek yokluğu nedeniyle karşılanamadığından bahisle ikinci öğretim gelirlerinden cari giderler için ayrılan payın bu ücretlerin ödenmesinde kullanılmasını ve ödenek aktarılmasını talep etti.

EBS Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde normal örgün öğretimin bitimini müteakiben ikinci öğretim yapılmakta, ikinci öğretimde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretleri, öğrencilerden toplanan ikinci öğretim ücretlerinin yüzde 70’lik kısmından karşılanmaktadır. Ancak bu konuyla ilgili sendikamıza iletilen şikâyetlerden; ikinci öğretim ücretlerinden elde edilen gelirin söz konusu öğretim için gerekli ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretini karşılayamadığı için bahse konu faaliyetlere ödenen ücrete esas katsayı/çarpan rakamlarının düşürüldüğü, bunun ise birinci öğretim için öngörülen ücretlerin dahi altında bir ödemeye tekabül ettiği anlaşılmaktadır.

Buradan hareketle, çoğu yükseköğretim kurumunda ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde kullanılması öngörülen yüzde 70’lik kısmın söz konusu ödemelerin/ücretlerin kullanılmasına yetmediği, bu nedenle ödemeye esas katsayı oranlarının düşürüldüğü, bunun sonucunda ise mesai saatleri dışında gerçekleştirilen ikinci öğretim faaliyetleri karşısında üniversite personelinin mesai saatleri haricindeki çalışmasını/emeğini karşılamayacak kadar düşük tutarda ek ders/fazla çalışma ücreti ödendiği görülmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim gelirlerinden öğrencilerin sosyal hizmet giderleri için ayrılan paydan sonra kalan yüzde 30’luk kısmın ilgili birimlerin cari giderleri için kullanılmak yerine ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde kullanılması; bu şekilde ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin karşılanamaması hâlinde ise 3843 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince ödenek aktarılması hususunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na başvuruda bulunduk" ifadelerine yer verildi.