Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 2023-YKS ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini; 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ ) üzerinden kayıtlar online olarak yapılacak.  

Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapamayan öğrenciler ise kayıtlarını 28 Ağustos-01 Eylül 2023 tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığı ile Üniversite Akademik birimlerinde mesai bitimine kadar yapabilecek.  

Bu adrese E-Devlet şifresi ile girerek, ‘E-Hizmetler’ sekmesinden açılacak sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Kayıt işleminden sonra mutlaka kayıt yapıldığına dair belge alınmalı. 

E-Kayıt Yaptırarak Üniversiteye kayıt oldum şahsen gelerek evrak teslim etmeme gerek var mı? 

Bu yöntemle kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. 

E-Devlet Şifremi Nereden alabilirim? 

E-devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numara’sının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez Müdürlükleri’nden veya yetkili şubelerinden alınabilir.  

Üniversite Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına yerleşen öğrencilerimiz kesin kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden yapmayacaklar. E-devlet kayıtları bu programa yerleşen öğrencilere kapalıdır. Bu programa yerleşen öğrencileri üç (3) belge ile birlikte 28 Ağustos 2023, 29 Ağustos 2023, 31 Ağustos 2023 ve 01 Eylül 2023 tarihlerinden birinde Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na şahsen ya da kanunî temsilcileri aracılığıyla başvurmalıdırlar. 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ülkemiz genelinde Zafer Bayramımız kutlandığından resmî tatildir, bu nedenle 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü öğrencilerimiz kesin kayıt işlemleri için Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na gelmemelidirler. Bu programa yerleşen öğrencileri yukarıda belirtilen tarihlerde aşağıdaki üç (3) belgeyi elden teslim edecekler: 

1. 5188 sayılı Kanun’un 10.maddesinin (d) bendi gereğince ilgili makamlardan ya da e-devletten alınacak bir adet “Adlî Sicil Kaydı Belgesi”. 

2. 5188 sayılı Kanun’un 10.maddesinin “Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak” hükmünü amir olan (f) bendi ile ilgili Yönetmeliğin “Sağlık Şartları” başlıklı 18.maddesi gereğince tam teşekküllü bir devlet (kamu) hastanesinden alınacak “Sağlık Kurulu Raporu”. 

3. Lise Diplomasının aslı (görüldükten ve kontrol edildikten sonra öğrenciye iade edilecektir). 

Sadece Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı’na yerleşen öğrencilerimizden istenen Sağlık Kurulu Raporu’na ilişkin ÇOK  

Sağlık Kurulu Raporu, okula teslim edileceği tarih itibarıyla, son bir yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 

Sağlık Kurulu Raporu 26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girmiş olan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği  (Yönetmelik için tıklayınız) gereğince alınmış olmalıdır. Bu yönetmeliğin ekinde bulunan  Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması (Yönetmeliğin bu başlıklı eki için tıklayınız)  başlıklı bilgiler sağlık sorunlarının kabul edilebilir sınırlarını belirlemektedir. Bu sınırlara uymayan  sağlık sorunları bulunan adayların raporlarına “Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz” kararı yazılır.  Hakkında bu kararı içeren rapor düzenlenmiş olan adayların, yerleştirilmiş olsalar bile programa  kesin kayıtları yapılamaz. Bu nedenle adayların tercih yapmadan önce tam teşekküllü bir  hastaneden sağlık kurulu raporu almaları kesin kayıt tarihlerinde mağduriyet yaşamamaları  açısından elzemdir. 

Sağlık Kurulu Raporu’nun karar kısmına “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ya da  “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” şeklinde kesin karar yazılmış olmalıdır. Kesin  kararın yazılı olmadığı Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmeyecek, bu nedenle öğrencilerimizin, yerleştirilmiş olsalar da, kesin kayıtları yapılmayacaktır. 

Raporun alınması 3-6 gün (belki daha fazla) sürebilmektedir. Bu nedenle adayların hastaneye makul bir süre öncesinde (en geç 22 veya 23 Ağustos 2023 tarihlerinde) başvurmaları gecikmeler yaşamamaları açısından yararlı olacaktır. 

Kayıt yaptıramıyorum ne yapmalıyım? 

T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama, Yurtdışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,  Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma, Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe gibi nedenlerle e-devlet üzerinden e-kayıt işlemini yapamayan adayların kayıt işlemi Üniversitemiz akademik birimlerinde yapılacaktır. 

Eksik bilgi ve belge ile kayıt yapılmayacaktır. 

Şahsen kayıtlarda adayların lise diplomalarının asıllarını getirmeleri gerekmektedir. 

Liseden mezun olamadım tek ders sınavına veya bütünleme sınavına gireceğim kayıt yaptıramayacak mıyım? 

Liseden mezun olabilmek için bütünleme veya tek ders sınavına girecek olan adayların geçici kayıtları yapılacak olup, 30 Aralık 2023 tarihine kadar lise diplomalarını ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar lise diplomasını getirmeyenlerin kayıtları silinecektir.