Yaygın sisteminde bazı düzenlemeler yapıldı. Bir kursiyer; Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nda (HEMBA) açılan kurslar hariç olmak üzere aktif olarak ders saatleri çakışmamak kaydıyla 2 (İKİ) kursa kayıt yaptırabilmekte. Ayrıca kurs kapatma tarihi yerine de kurs bitiş tarihi dikkate alınacak. 

Bununla birlikte,  

1- Protokol kapsamındaki kurslar. 

2-Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik düzenlenecek kurslar 

3- Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve özel ihtiyaçları doğrultusunda ailelerine yönelik geliştirilmiş kurslar 

4- Koruma altındaki bireylere yönelik açılacak kurslar 

5- Hastanelerde yatan kişilere yönelik açılacak kurslar 

6-Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Açılacak Kurslar 

7-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kurslar 

8- Kadın Konuk Evinde Barındırılan Kadınlara Yönelik Düzenlenen Kurslar 

9-İl ve İlçedeki İhtiyaçlar Değerlendirilerek Zorunlu Durumlarda Mülki İdare Amiri Onayı İle Açılan Kurslar 

Aktif dönemdeki sayı sınırı olan 2 kursa bağlı kalmaksızın açılabilmekte.