Azerbaycan ve Türkiye’deki ortaokullardan öğrencilerin katıldığı "Masal Kahramanları Canlanıyor" adlı e-Twinning Projesi ile Dünya Masallarından örnekler öğrenciler tarafından incelenerek masal kahramanlarını canlandırılmaktadır. Masallardaki hikayelerde geçen sorunlara farklı çözüm önerileri getirilerek masallar yeniden yazılmaktadır. Sorunları anlamayı, çözüm üretmeyi, sorgulamayı, hayal kurmayı, kendini ifade etmeyi ve ahlaki değerlerimizi masallarla özümseyerek anlamayı amaçlamaktayız. Projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara başarılar dileriz.