Ürgüp Halk Eğitim Merkezinde Rusça A 1 kursu başladı.  

Bu kurs programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun, 2. Maddesi hükmü gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller için uygulanabilir. Yabancı dil öğretim programı A Seviyesi (A1+A2) "Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesinde "Temel Dil Kullanıcısı" olarak tanımlanmıştır. A1 Seviyesi dil kullanımında en temel aşamadır. Dil öğrenenlerin kendilerini en basit şekilde ifade edebildikleri aşamadır. Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi Rusça Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak; 

1. Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları, 

2. En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları, 

3. Kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları, 

4. Karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla basit bir şekilde konuşmaları, 

5. Basit bir metni okumaları, 

6. Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları, 

7. Sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri, 

8. Basit nezaket kalıplarını kullanmaları, 

9. Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları amaçlanmakta. 

Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında (örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir. 

• Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir. 

• Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir. • Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara müracaat edebilirler.