Tarla Fareleri ile top yekûn birlikte mücadele edilmeli

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından zararlı tarla fareleri hakkında açıklama yapıldı.

Ürgüplü çiftçiler arazide hububat alanlarına zarar veren tarla fareleri ile mücadeleye başladı.

Aksalur Mahallesinde Kurt deresinde Arpa ekim alanını kontrol eden çiftçimiz Ferhat Bozdemir tarla farelerinin arazisindeki ekili ürüne zarar verdiğini mücadeleye top yekun diğer çiftçi arkadaşlarının da katkı sağlayarak zararın en aza indirilmesi gerektiği söyledi.

Mahsullerin yağacak kar ve yağmurlardan sonra güzel olacağını sağlıkla ve bereketle de hasat etmeyi ümit ettiklerini belirtti. Hububat tarlalarında önemli oranda zayiat oluşturan tarla fareleri ile mücadelede zehirli yem kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.

Tarla faresi delikleri Tarla fareleri beslendiği alanda üç çeşit delik açar. Bunlar;

1. Beslenme deliği,

2. Hafriyat (toprak çıkarma) deliği,

3. Dışkılama deliğidir. Bu delikleri kolayca tespit edebiliriz. Çünkü Hafriyat deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır zehirli yem kullanırken beslenme deliğine dökülmesi önemlidir.

Tarla Fareleri için en etkin mücadelenin toplu mücadele olduğu da bilinmektedir.