2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2022-2024 yıllarını kapsayan 4046 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin hibe miktarı yüzde 150 artış oranıyla 100 Bin TL'den 250 Bin TL'ye çıkarıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş “2022 yılında başvuran ve İl Proje Yürütme Birimince yerinde uygunluk tespitinin yapılmasından sonra projeleri uygun görülen, İlimiz Nevşehir’de kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanların, 2022 yılında yatırımını tamamlayan 16 genç çiftçi adayıyla 25 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında hibe sözleşmeleri imzalanmış ve 100 Bin TL hibe ödemesi yapılmıştır. 14/1/2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar değişikliği ile uygulanacak projelerin amacına ulaşması, sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmaya katkısını artırmak için hibe tutarı 250 Bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış olan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullarından mezunlar da Proje kapsamına alınarak hedef kitlemiz genişletilmiştir ve Proje için 2023 yılı başvuruları, 2021/61 No.lu Tebliğe bağlı güncel uygulama rehberinin yayınlanmasının ardından başlayacağını” bildirdi.