Konuya ilişkin Rekabet Kurumu'ndan yapılan basın duyurusunda Facebbok-WhatsApp hakkında önemli bilgilere yer verildi.

WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı. Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmişti.

- WhatsApp'tan geri adım

WhatsApp zorunlu güncellemeye ilişkin son olarak Rekabet Kurumu'na ilettiği bilgide, söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirildi.

KAYNAK: DİYANET HABER