banner461

YÖK ve TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İşbirliğine Yönelik Protokoller İmzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında üniversitelerin sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve teknoloji faaliyetlerine aktif katılımını ve işbirliğini arttırmayı amaçlayan protokoller Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen tören ile imzalandı.

banner15
YÖK ve TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İşbirliğine Yönelik Protokoller İmzalandı
31 Ocak 2019 Perşembe 16:11

banner143
banner134

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, ilgili kurum yöneticileri ve üniversitelerin rektörleriyle birlikte araştırmadan sorumlu rektör yardımcıları katıldı.

İmza töreni, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

“TÜBİTAK Aracılığıyla Yüksek Teknoloji İşbirliği Platformlarını Desteklemeye Başladık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imza töreninde yaptığı konuşmada, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara odaklandıklarını söyledi. Akademik kurumlarla yürüttükleri ortak projelerin önemine işaret eden Varank, ekonomik yarışta geri kalmamak için, yüksek katma değer, verimlilik artışları, dijitalleşme ve bölgesel kalkınma eksenlerinde bir dizi önceliğimiz olduğuna işaret etti. Nihai amacımızın, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Bakan Varank, bu sayede dışa bağımlılık ve dış finansman ihtiyacımızın azalacağını, büyüme ve istihdamın sağlam bir rotaya oturacağını dile getirdi. Başarılı bir yapısal dönüşümde, kamu kadar özel sektör ve akademik kurumların da adımlar atması gerektiğini vurgulayan Varank, imzalanan protokolle mevcut entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyacaklarını; üniversiteler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, enstitülerle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde ortak program ve projeler geliştireceklerini dile getirdi.

Varank, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında, sanayide duyulan insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yürüteceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Üniversitelerin bünyesindeki zengin insan kaynağımız, enstitü ve sanayi kuruluşlarındaki altyapılarda çalışma imkanına kavuşacak. İş gücü piyasasındaki yetenek setlerini çeşitlendirip, kabiliyet eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Üretim değer zincirini bir bütün olarak ele alıyoruz. Bilimsel araştırma, uygulamalı bilim, ürün geliştirme ve ticarileşme katmanlarından oluşan her bir aşama bizim için eşit öneme sahip. TÜBİTAK aracılığıyla tüm bu katmanlarda nitelikli bilginin işlenmesini ve paylaşımını mümkün kılan 'Yüksek Teknoloji İşbirliği Platformlarını desteklemeye başladık. Bu platformlarda araştırma üniversitelerimize merkezi bir rol verdik." Araştırma üniversitelerinin geliştirdiği kritik teknolojilerdeki ürünlerin, "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi" verilen firmalar başta olmak üzere özel sektöre aktarımını hedeflediklerini ifade eden Varank, üniversiteler ile sanayi arasındaki araştırma altyapılarını desteklediklerini hatırlattı.

“TÜBİTAK Enstitüleri İhtiyaç Duyduğumuz Stratejik Alanlarda Yüksek Katma Değerli Ürün ve Hizmetleri Özgün Ar-Ge Çalışmalarıyla Geliştiriyor”

Protokolle bölgesel kalkınma alanında da işbirliği öngördüklerini belirten Varank, bu kapsamda, sektör ve ürün bazlı yerel analizlerin yapılması konusunda üniversitelerimizin tecrübe ve yetkinliğinden faydalanılacağını belirtti. İl yenilik planlarının hazırlanmasının, yakında detayları açıklanacak olan Yerlileşme Politikasının önemli bir unsuru olacağını söyleyen Bakan Varank, şöyle devam etti: “Üniversitelerin 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında yürüteceği çalışmalarda iş birliğine hazırız. Kalkınma ajanslarımız, üniversitelerimizin projelerini mali ve teknik destekler aracılığıyla teşvike devam edecekler."

TÜBİTAK enstitülerinin, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik alanlarda yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri özgün Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiğine işaret eden Varank, protokol kapsamında akıllı ve yenilikçi malzemelerden yenilenebilir enerjiye, lazer teknolojilerinden uydu ve uzay aracı kontrol sistemlerine kadar pek çok alandaki TÜBİTAK projelerinde doktora öğrencilerinin çalışmasını istediklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.

“Doktora Öğrencilerimize Sunduğumuz Burs İmkanları Hususunda TÜBİTAK ile Daha Yakın Çalışma Kararındayız”

YÖK Başkanı Saraç konuşmasına, ülkelerin refah toplumu olma yolundaki çabalarını destekleyecek en önemli güçlerden birinin hiç kuşkusuz, bilim ve teknolojide ulaştıkları yetenek düzeyleri olduğunu vurgulayarak başladı.

Yeni YÖK'ün girişimiyle birçok yenilik ve projenin yasal dayanaklara kavuşturulduğunu, bir kısmının ise iç düzenlemeler ve mevzuatlarla hayata geçirildiğini hatırlatan YÖK Başkanı, en önemli projelerinden birinin “misyon farklılaşması” ve “ihtisaslaşma” olduğunu söyledi. İhtisaslaşmayı araştırma üniversiteleri ve bölgesel üniversitelerde ise “misyon verilmesi” ve “ihtisaslaşma alanları” şeklinde kategorize ettiklerini ekledi.

“Bütün dünyada, yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında bölgeler, öğrenme, bilgilendirme ve yenilik konusunda temel nokta olarak görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin bölgeyle bütünleşmelerini ve bölgelerinin kalkınmalarına ve refahına katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu nedenle, bu projenin yürümesinde Sayın valilerimizin, belediye başkanlarımızın, üniversite rektörlerimizin ve öğretim üyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının entegre çalışmasının çok ciddi önemli ve katkısı var. Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma projeleri, aslında bir birlikte çalışma projesidir” dedi.

Bir diğer gurur duydukları projenin ise doktora programlarına farklı bir vizyon kazandıran YÖK 100/2000 projesi olduğunu söyleyen Prof. Saraç, “bir Türkiye projesi, bir prestij projesi olarak sunduğumuz YÖK 100/2000 projesi üçüncü yılında başarı ile devam ediyor. 80 üniversitemizde yaklaşık 3.200 kişi bu burs programından yararlanıyor.” dedi.

Bir diğer projenin "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" olduğunun altını çizen YÖK Başkanı, bu yıl büyük bir proje ile üniversitelerde dijital dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını ve seçilen sekiz pilot üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler için doğrudan kamu desteği ile programların oluşturulduğunu vurguladı.

Yeni YÖK olarak, Üniversitelerde üretilen nitelikli bilgi birikimlerinin kazanımlara dönüştürülmesi için yürütülen çalışmalara yenilikçi bir yaklaşımla her geçen gün bir yenisini eklemeyi ilke edindiklerini ifade eden YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalayacağımız çerçeve protokolünü de tam da bu amaca hizmet eden çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bahse konu çerçeve protokol kapsamında; sanayide ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücünün meslek yüksekokullarında sanayi ile işbirliği içinde yetiştirilmesi ve sanayide istihdamlarının teşvik edilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza hız vereceğiz.

TÜBİTAK ile yapılan protokoller kapsamında, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine öncelik vereceğiz. Doktora öğrencilerimize sunduğumuz burs imkanları hususunda TÜBİTAK ile daha yakın çalışma kararındayız. Bu amaçla, imzalanacak protokollerin ilkinde tümüyle bu konuya odaklanıldı. Başkanlığımız tarafından yürütülen YÖK-100/2000 ve YÖK-YUDAB Programları ile TÜBİTAK’ın ilgili destek programları kapsamında doktora öğrencilerinin desteklenmesi ve izlenmesi süreçlerini TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürüteceğiz.

TÜBİTAK ile imzalayacağımız ikinci protokol aracılığıyla ise, YÖK olarak belirleyeceğimiz üniversitelerdeki doktora öğrencilerinin TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen projelerde yer alması konusunda işbirliği yapacağız.  Doktora öğrencilerinin seçimi, bursluluk süreçleri ve bursiyerlerin desteklendikleri süre boyunca izlenmesine ilişkin hususları Koordinasyon ve İzleme Komitesi aracılığıyla takip edeceğiz.

Bu protokollerin, Türkiye'nin geleceğine yön veren kurumlarının, güç ve işbirliğini, azim ve inançla ortaya koyan protokoller olduğunu sözlerine ekleyen YÖK Başkanı, bu iş birliklerinin ülkemizin engin vizyonuna önemli katkılar vereceğine inandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından YÖK ve TÜBİTAK arasında hazırlanan "Doktora Burs Programlarında İş Birliği Protokolü" ve "YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü" YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

TÜBİTAK ile imzalanan protokoller sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK Arasında Yapılacak İş Birliğine ilişkin Çerçeve Protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından imzalandı.

Toplantıya katılan rektörler ve rektör yardımcılarının protokollere dair soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından tören sona erdi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner517

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.