banner461
banner195

ASDEP kapsamında personel alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında personel alımının yapılacağı bildirildi.

ASDEP kapsamında personel alınacak
30 Mart 2016 Çarşamba 13:57

banner143
banner134
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında personel alımının yapılacağı bildirildi.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezinde görevlendirilmek üzere 4 adet personel alımı yapılacak. Ön Başvurular başlamış olup, başvuruların  İl Müdürlüğüneşahsen yapılması gerekmekte. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel alımı yapılacak. 
İnsanların destek taleplerinin karşılanmasına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılmasını ve izlenmesini teminen Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi çalıştırılmasını sağlayacak. Bu kapsamda söz konusu elemanlar, görevli oldukları bölgeye dair Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti, sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama ile danışma ve yönlendirme faaliyetlerini yaparakasli işi yapan personellere yardımcı olacak şekilde çalışacak.
Başvuruda bulunacaklarda; Türk vatandaşı olan, Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan, Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan, Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan, ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden yapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır). 
Başvurular 22 Nisan 2016 tarihine kadar Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Şahsen Yapılacak. Başvuru İçin Gerekli Evraklar Mezuniyet Diploması, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, KPSS Sınav Sonuç Çıktısı, 1 Adet Vesikalık fotoğraf olarak belirlendi.

Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.