banner461
banner195

Avanos Belediyesi İmar Planında Yapılaşma Koşulları ile İlgili Duyuru Yayınladı

Avanos Belediyesi İmar Planında Yapılaşma Koşulları ile İlgili Duyuru Yayınladı.

Avanos Belediyesi İmar Planında Yapılaşma Koşulları ile İlgili Duyuru Yayınladı
28 Ekim 2015 Çarşamba 14:52

banner143
banner134
 Uygulama İmar Planında yapılaşma koşulları belirlenmeyen yerlerde, (yani imar durumunda “A” yazan) 01.06.2013 tarih ve 28644 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nin 16. Maddesinin 2. bendi aşağıdaki gibiydi;
  1. (Değişik:RG-1/6/2013-28664) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar planında bu oran açıkça belirlenmemiş ise taban alanı katsayısı; ayrık veya blok nizam olan yerlerde %40’ı, bitişik nizam olan yerlerde ise %50’yi geçemez….

08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı Resmi Gazetede yukarıdaki ibare kaldırılarak 16. maddenin 2. bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  1. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır. Uygulama imar planında çekme mesafeleri verilip TAKS verilmemiş ise çekme mesafelerine, bina cephe hatlarına ve ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılır.

Yukarıdaki değişiklik nedeniyle 08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlükte olan 16. Maddenin 4. bendi dikkate alınarak imar durumları bu yönetmeliğe esas olarak düzenlenecektir.

Madde 16/4

…Korunan alanlar hariç olmak üzere uygulama imar planında yapılaşma koşulları belirlenmeyen; nüfusu 5.000’in altında kalan yerleşmelerde TAKS:0.20’yi, kat adedi 2’yi, nüfusu 5.000’den fazla 30.000’ den az olan yerleşmelerde TAKS:0.25’i, kat adedi 3’ü, nüfusu 30.000’den fazla 50.000’den az olan yerleşmelerde TAKS:0.30’u, kat adedi 4’ü, nüfusu 50.000’den fazla olan yerleşmelerde ise TAKS:0.40’ı, kat adedi 5’i geçemez…

Vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamamaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından dağıtımlı olarak gelen “Geçici 6. madde konulu” yazı doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. Halkımıza duyurulur.

Geçici Madde 6- (Ek:RG-8/9/2013-28759) (Değişik:RG-22/5/2014-29007)

Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik olarak; yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere ilişkin, madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı müracaatları, 1/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgilisinin talebine göre Yönetmeliğin 14/9/2013 tarihli, 8/9/2013 tarihli ve 1/6/2013 tarihli değişiklik hükümlerine veya 1/6/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili idarelerin mevzuatına göre neticelendirilir. Ancak bu madde hükmü hiçbir şekilde yapının plânla belirlenen kat adedini ve emsalini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.