banner461
banner195

Hacıbektaş’ta Ticari Araçlara Yeni Yönetmelik

Hacıbektaş Belediyesi ilçede faaliyet gösteren Ticari Hatlı Minibüsler için Çalışma Yönetmeliği yayımladı.

 Hacıbektaş’ta Ticari Araçlara Yeni Yönetmelik
22 Kasım 2014 Cumartesi 16:18

banner143
banner134

NEVŞEHİR(MHA) Hacıbektaş Belediyesi ilçede faaliyet gösteren Ticari Hatlı Minibüsler için Çalışma Yönetmeliği yayımladı.

İlçedeki ticari amaçlı minibüslerin faaliyetlerine yeni bir düzenleme getiren yönetmelik çerçevesinde, “Bu yönetmelik, Hacıbektaş Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda Ticari Hatlı Minibüslerin çalışma şartlarını, işletme sözleşmesi hükümleri gereğince ve Belediye denetiminde olmak koşulu ile ticari amaçla çalıştırılmalarını, işletme izni, şekli, süresi ve şartları ile denetim esaslarını düzenler. Hacıbektaş Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari hatlı minibüsleri kapsar. Yasal dayanak Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye  Kanunu’nun 14’cü maddesinin ulaşım sorumluluğu uyarınca hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre Hacıbektaş Belediyesi sınırları içerisinde ticari hatlı minibüs çalıştırmak isteyen kişilerin öncelikle Belediye Zabıtasından adlarına tahsis belgeleri almaları ve belediye ile işletici arasında işletme sözleşmesi yapılması zorunludur. Ticari Hatlı Minibüs çalıştırma hakkını elde eden işletmecilere, Belediyeden düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan “Çalışma Ruhsatı” verilecektir. Çalışma Ruhsatı minibüsün çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. İşletici ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Taşıt ruhsat harcı, kayıt ve çalışma ruhsatı (belge) ücretleri Belediye Meclisi’nce belirlenecek olup, çalışma ruhsatı almayan ve yıllık vizelerini yaptırmayan ticari hatlı minibüslere çalışma izni verilmeyecektir. Yönetmelikte belirtilen yasal yükümlülükler ile Belediye Meclisince belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirenlerin çalışma ruhsatları 1 (bir) yıl geçerli olacak şekilde yeniden onaylanır. Ticari hatlı minibüslerin çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler, güzergahları, sayıları, taşıtların teknik özellikleri, yaşı, rengi ve ebadı Belediye Meclisince tarafından belirlenir. Ticari hatlı minibüs alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: Ticari hatlı minibüs alacak kişilerin en az iki (2) yıldır Hacıbektaş köyleri dahil ilçe sınırları içinde ikamet etmeleri gerekir. Ticari plaka tahsis belgesi alacaklardan istenecek belgeler; Belediyeden alınacak matbu dilekçe, Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, aracın trafik tescil belgesi aslı veya fotokopisi, sürücünün aslı ile fotokopi  karşılaştırılıp aslı iade edilecek. Onaylı ikametgâh ilmühaberi, Hacıbektaş Mal Müdürlüğünden ilgili mükellefiyet kaydı, En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve fotokopisi, Ulaştırma Bakanlığı Kararı Ulaştırması Genel Müdürlüğünce belirlenen ve sürücüler için alınması gereken belgeler, İlgili meslek odası kayıt sureti, Adli sicil kaydı. Trafik sigortası, Ferdi koltuk sigortası, Ticari plaka tahsis belgesi alacaklar yukarıdaki evraklar ile belediyenin Zabıta Amirliğine birimine müracaat edecektir. Evraklarında eksiklik bulunmayanların bu yönetmeliğin 6. maddesindeki şartlara uygun olup olmadıkları yerel kolluk kuvvetlerince incelemesi yapılacaktır. Ticari plaka almak için belirlenen şartları taşıyanlara Zabıta Amirliğince tarafından ticari plaka tahsis belgesi verilecektir. Ticari hatlı minibüsler tek kişi üzerine olabileceği gibi ortaklıklar adına da olabilir. Bu tür başvurularda şahısların tamamının Yönetmelikte belirlenen şartları taşıması gereklidir. Ticari plaka almaya hak kazananların belediye işlemleri; Zabıta Amirliğince tarafından tahsis belgesi verilerek ticari plaka almaya hak kazanan işleticiler, belirlenen ilgili yıla ait devir ücretlerini yatıracaklar ve Belediye ile sözleşme imzalayacaklardır. Ticari hatlı minibüslerin yeni kaydı halinde Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki kayıt ücretlerinin tamamını yatırdığına dair makbuz ibraz edildikten sonra işletme ruhsatı düzenlenecektir. Araçlarda aranacak şartlar; Ticari hatlı minibüs olarak kullanılacak araçlarda istiap haddi kadar oturma yeri bulunması, çalıştığı hatla ilgili kalkış ve varış noktalarını gösteren numunesine uygun bir levha ön cama konulacaktır. Ticari hatlı minibüslerin iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulması, “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır.

Ticari hatlı minibüs işleticisi, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak olan mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludur. Bu nedenle belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Ticari hatlı minibüslerin sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları ile sebebiyet verdikleri zararlar sözleşme akdeden araç sahipleri tarafından ödenir. Araç işleticileri taşıma hizmeti sırasında veya başka durumlarda üçüncü şahıslara verdiği zararlar tamamen araç sahibine aittir.

Araçların devirleri ile ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Ticari hatlı minibüs işleticisinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinde belirtilen mirasçılar adına ticari hatlı minibüs işletme ruhsatı düzenlenir. Araç kaydı mirasçılardan birinin adına düzenleneceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Yapılacak ruhsat düzenleme esnasında bu yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerindeki şartlar aranmaz. Ancak tescil esnasında Belediye Meclisi tarafından belirlenen yaş şartı aranır. Mirasçılar adına işletme ruhsatı düzenlendiği takdirde devir ve temlik (bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi) ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve diğer ücretler alınır. Ticari hatlı minibüs işleticileri bu yönetmelik ve işletme sözleşmesi hükümlerine göre hareket etmek zorundadır. Söz konusu hükümlere riayet konusunda gerekli denetim belediyenin Zabıta Amirliği ve Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır. Ticari hatlı minibüs işleticileri kaza, aracın arıza ve bakımı gibi nedenlerle aracının taşıma hizmeti yapamadığı veya yapamayacağı durumlarda bu yönetmeliğin 16. maddesine göre bilgi vermeleri ile sözleşmede belirtilecek özel durumlar dışında toplu taşıma hizmetlerini ücreti karşılığında herkesin yararlanacağı şekilde sağlamak zorundadır. Ticari hatlı minibüs işleticileri, araçlarını hiçbir nedenle Belediyeden izinsiz ve habersiz taşıma hizmeti yapmaktan alıkoyamazlar. Belediye Meclisi tarafından belirlenen hat güzergahları aynen uygulanır. Güzergahlar işleticiler tarafından değiştirilemez, kısaltılamaz, uzatılamaz. Belediyece işletme sözleşmesi yapılan ticari hatlı minibüslerin çalışacağı semtler ve güzergahlar, ancak Belediye Meclisi tarafından, taşıma hizmetinden yararlanan halkın ulaşım ihtiyacı göz önüne alınarak değiştirilebilir. Şehir trafik düzenlenmesi, yapım çalışmaları ve kamu güvenliği sebepleri ile önceden haber vermek suretiyle belediye; güzergah, durak noktaları ve çalışma saatlerinde değişiklik isteyebilir. İşletici bu isteğe uymak zorundadır. Ticari hatlı minibüs işleticileri kaza, aracın arıza ve bakımı gibi nedenlerle aracının taşıma hizmeti yapamadığı veya yapamayacağı durumlarda ve kendi adreslerinde vuku bulacak değişikleri en geç 7 gün içinde Belediye’ in ilgili birimine bildirmek zorundadır.

Hatlarda çalışacak ticari minibüs sayıları Belediye Meclisi tarafından tespit edilir. Bu düzenleme halkın ulaşım ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılır. Çalıştırılan araç sayısının artırılmasına gerek olursa aynı şartlar ve usuller dahilinde Belediye Meclisi’nin onayı alınarak uygulanır. Ticari hatlı minibüs işleticileri birbirleriyle herhangi bir güzergah değişikliği yapamazlar. Ticari hatlı minibüslerin çalışma süreleri ile her gün hangi saatler içinde taşıma hizmetleri yapacakları işletme sözleşmeleri ile belirlenir. Ticari hatlı minibüslerin durak yerleri Belediye Meclisi tarafından belirlenir ve çalıştığı güzergah üzerinde belirlenen duraklarda indirme bindirme yapar. Taşıma saatleri dışında araçların park durumları işleticinin kendi sorumluluğundadır. Ticari hatlı minibüslerin yolcu fiyat tarifeleri Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Belirlenen fiyat tarifeleri araç üzerinde yolcuların görebileceği bir şekilde bulundurulur. Ticari hatlı minibüs çalıştırmaktan çekilmek isteyen işleticiler bir dilekçe ile Belediyeye müracaat ederler. Bu takdirde ruhsat Belediye Zabıta Amirliğince tarafından iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen araçların plakaları Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili odaya bildirilir. Yıl içinde araç çalıştırmaktan çekilenlerin ödedikleri ruhsat harçları geri ödenmez” ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.