banner461
banner195

Meclisin Aralık ayı gündemi belirlendi

Nevşehir İl genel meclisinin Aralık ayı toplantılarının gündemi belirlendi.

Meclisin Aralık ayı gündemi belirlendi
30 Kasım 2016 Çarşamba 11:33

banner143
banner134
Nevşehir İl genel meclisinin Aralık ayı toplantılarının gündemi belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; İl genel meclisinin Aralık ayı gündeminde; İl Özel İdaresinin 18.11.2016 tarih ve 10356 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Bütçesinin, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmediği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerinde fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine aktarma yapılması hususunda karar alınması talebi, İl Özel İdaresinin 18.11.2016 tarih ve 10357 sayılı yazıları ile teklif edilen, Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü İlkokuluna Anasınıf yapımında kullanılmak üzere bazı hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan toplam 8.500,00.-TL nakdi yardımın, 5302 sayılı kanunun 10. maddesinin g bendi gereğince, şartlı bağış olarak kabul edilmesi hususunda karar alınması talebi, İl Özel İdaresinin 18.11.2016 tarih ve 10358 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İl Özel İdaresi 2016 yılı bütçesinden ayrılan, Müteahhitlik Giderleri-(Diğerleri) harcama kaleminde bulunan 100.000,00.-TL ödeneğin tenzil edilerek, Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemine, 5302 sayılı kanunun 10. maddesinin b bendi gereği aktarılması talebi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3. maddesinin n bendi hükmü gereği idaresince hazırlanan, İl Encümeninin 22.11.2016 tarih ve 396 sayılı kararı ile incelenerek, İl Genel Meclisine havale edilen, 2017-2021 yıllarını kapsayan İl Özel İdaresi Stratejik Planının görüşülerek karara bağlanması, İl Özel İdaresinin 18.11.2016 tarih ve 10354 sayılı yazıları ile teklif edilen, Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi Güzelöz İl Yolu 3+000 - 3+900 km arası Mustafapaşa Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yer alan yol koridoruna ait kamulaştırma sınırı ile imar planı arasında farklılıklar olduğunun tespit edilmesi sebebiyle Koruma Amaçlı İmar Planında değişiklik yapılması hususunda karar alınması talebi, Gülşehir İlçesi Oğulkaya ve Yakatarla Köyleri Köy Yerleşik Alan sınırlarının tespit edilmesi talebi hakkında, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, Gülşehir İlçesi Alkan ve Alemli Köyleri Köy Yerleşik Alan sınırlarının tespit edilmesi talebi hakkında, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Sarılar Köyü, 1632, 1639 ve 1640 nolu parsellere ait plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planları plan değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanması talebi hakkında, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, Kalaba–Akarca ortak atıksu arıtma tesisi proje, inşaat ve işletme giderlerinin resmi nüfus oranlarına göre (Akarca 1280 kişi %22 - Kalaba 4.538 kişi %78) karşılanması, Proje ve İnşaat Giderlerinin Nevşehir İl Özel İdaresi ve Kalaba Belediyesince karşılanması, İşletme Giderlerinin Akarca Muhtarlığı ve Kalaba Belediyesince nüfus oranları (Akarca 1280 kişi % Kalaba 4.538 kişi % 78) doğrultusunda karşılanması, İller Bankasınca belirlenecek proje ve inşaat yapım borçlanma bedeli belirlendikten sonra İl Genel Meclisinden borçlanma miktarına ilişkin karar alınması, İller Bankası ve Kalaba Belediyesiyle yapılacak protokoller ile İller Bankasına borçlanma işlemleri için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi hususlarında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması, İl Özel İdaresinin 24.11.2016 tarih ve 10521 sayılı yazıları ile teklif edilen; Kozaklı İlçesi Karahasanlı Köyü sınırları içerisinde kalan İl Özel İdaresine ait 1241 ve 1255 parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereği devrinin yapılması hususunda karar alınması talebi ele alınacak.

Kaynak: MHA
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.