banner461
banner195

Nevşehirli Gazeteciler; Çalışan Gazeteciler Bayramı’nda Yalnız Bırakılmadı

Nevşehirli Gazeteciler; Çalışan Gazeteciler Bayramı’nda Yalnız Bırakılmadı.Nevşehirli Gazeteciler; Çalışan Gazeteciler Bayramı’nda Yalnız Bırakılmadı.Nevşehirli Gazeteciler; Çalışan Gazeteciler Bayramı’nda Yalnız Bırakılmadı.

Nevşehirli Gazeteciler; Çalışan Gazeteciler Bayramı’nda Yalnız Bırakılmadı
10 Ocak 2015 Cumartesi 15:53

banner143
banner134

 Nevşehir Valisi Mehmet CEYLAN, AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Rektör Prof. Dr. Filiz Kılıç, Akparti İl Başkanı M. Ali TANRIVER, Genel Sekreter Uzm. Dr. Muhammet Çömçe , Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız; Çalışan Gazeteciler Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladılar. 

 Yayınlamış oldukları mesajları.

 

VALİ CEYLAN GAZETECİLERİN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI 

Nevşehir Valisi Mehmet CEYLAN 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm medya mensuplarının gününü kutladı.

 

Vali CEYLAN mesajında şunları söyledi: "Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir.     Gazetecilik mesleğinin çilesini, emeğini ve yükünü çeken basın çalışanlarımız, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğüne katkıları ile insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusudurlar.    Evrensel demokrasi anlayışının ortaya çıkardığı önemli bir kavramda bilgi edinme hakkıdır. Temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve toplumsal olaylara ayna tutmak olan medya demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Gazetecilik, fedakârlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir.    Basına gönül vermiş, bu yolda emek veren tüm gazetecilerimizin, Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, mesleklerinde başarılar diliyorum." 

 

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ GİZLİGİDER 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI;

“BASIN, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN GÜVENCESİDİR”

 AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, basının günümüzde halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesi olduğunu ifade etti.

Çağımızın en önemli ve dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, büyük fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken Gizligider; “Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazeteciler, her türlü koşullara ve zor şartlara rağmen sorumluluk duygusu içerisinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın istek, talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Gizligider, şöyle konuştu;

“Kamuoyu adına; hassas ve ciddi konularda gündem oluşturabilen, hiçbir tesir altında kalmaksızın görevlerini tarafsız, güvenilir, objektif bir şekilde yürüten basın çalışanlarımız, demokratik toplumların ayrılmaz bir parçasıdır. İlkeli, tarafsız, güvenilir yayınlarıyla kamuoyunun güçlü ve gür sesi olan, ilimizin tanıtımı ve kalkınmışlık düzeyine büyük katkı sağlayan, kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan, basın ilkelerine bağlı çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim”.

Belediye Başkanı Ünver, Çalışan Gazeteciler Bayramı’nı Kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, günümüzde geniş kitlelerin çevresi, ülkesi ve dünya gelişmeleri karşısında doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilenmesinde  medyanın vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, Türk demokrasinin gelişerek kökleşmesinde günümüzün en temel meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan gazeteciliğin, hayatın her alanında yaşanılan gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunun doğru, tarafsız ve objektif  bir şekilde bilgilenmesi için büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Ünver,   zorlu ve meşakkatli bir ortamda görev yapan gazetecilerin de ciddi fedakarlıklar içerisinde bu mesleği yürüttüklerini ifade etti.

Gazetecilerin özellikle ekonomik anlamda yaşadıkları sorunların aşılmasının da gerektiğine inandığını kaydeden Ünver mesajında daha sonra şunları dile getirdi ; “Böylesine önemli bir mesleğin geçmişte uzun yıllar  temsilciliğini yapmış biri olarak, bu meslekte çalışma gösteren tüm değerli arkadaşlarımın  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’nı kutluyorum. Ülkemizdeki her alanda gösterilen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde sunulmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran gazetecilerimizin , zor şartlar altında görev yaptıklarının bilinci içerisindeyim.Yaşadığı yerleşim merkezlerinin sorunları ile çözüm önerilerini kamuoyuna aktaran ve bu şekilde de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde işlerliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayan  gazetecilerimizin ,yorum ve görüşlerinin de biz idareciler olarak çalışmalarımızda önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Bu düşüncelerle tüm gazeteci arkadaşlarımızın  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum.”

 

 

Rektör Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

 

İfade hürriyetinin vazgeçilmez aracı konumunda olan basın, demokrasinin işlerlik kazanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu itibarla toplumun gelişip ilerlemesi, basın çalışanlarının iş koşullarının çağın gereklerine uygun olması ve basın mesleğinin etik ve ilkelerine riayet etmekle mümkündür. Doğru haber verme, özel hayata saygı, tarafsız yayın yapma, kamunun ve bireylerin hakkını gözetme gibi basın meslek ilkeleri, kademeli olarak toplumu etkileyen dinamiklerin belirleyicileridir. Bu noktada basın, çağdaş demokrasi yolunda ifade hürriyetinin temeli konumundadır.

Her koşulda mesai anlayışından uzak bir şekilde mesleğini icra eden basın çalışanlarının haklarını korumak adına 54 yıl önce yürürlüğe giren yasa, basın tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu düşüncelerle tüm basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; çok hızlı bir gelişimin yaşandığı günümüzde basının çalışma koşullarının çağın gereklerine uygun bir şekilde iyileştirilmesini diliyorum.

AK PARTİ İL BAŞKANI TANRIVER;  “BASINSIZ BİR DEMOKRASİ DÜŞÜNÜLEMEZ” 

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, bağımsız ve özgür basının demokratik bir hukuk devletinin en önemli öğelerinden biri olduğunu belirtti. 

 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tanrıver, basınsız bir demokrasinin düşünülemeyeceğini kaydederek, basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden ve özgürlüklerden söz edilemeyeceğini belirtti. Günümüzde taşıdığı değer ve önem gittikçe artan iletişimin en etkili kanallarından olan basının, halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesi olduğunu ifade eden Tanrıver, ''Basın halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireyin ve toplumların da meydana gelen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünyayla sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilincini eyleme dönüştürürken hak ettiği özgürlüğe sahip olan bir basın demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin temel sorunlarının çözümünde, basının milleti doğru bilgilendirmesinin ve demokrasinin geliştirilmesine dönük katkılar sağlamasının, son derece önemli olduğunu vurgulayan Tanrıver’in mesajı şöyle; “Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulması şüphesiz basınımızı ve dolayısıyla demokrasimizi daha da güçlü kılacaktır. Basınımız görevini yaparken, hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmemelidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın için yol gösterici değerler olmalıdır. Milletçe birlik, beraberlik, güven ve istikrarı korumak ve devam ettirmek, basın camiamızın önderliğinde hepimizin en önemli görevidir. Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Onların başarısına zemin hazırlamak, şimdiye kadar olduğu gibi daima bizim önceliklerimizden olacaktır. Bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Basın Çalışanları Günü kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” 

 

 

Genel Sekreter ÇÖMÇE den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Genel Sekreter Uzm. Dr. Muhammet Çömçe 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nedeni ile Kutlama Mesajı Yayınladı

 

Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir.

Ülkemizin bugün gelişen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine  özgür ve öz güvenli basınımızın katkısı büyüktür.

Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

  Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Nevşehir'in kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın  “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim.

 

 

  Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız:

 

“BASIN DEMOKRATİK ÜLKELERİN OLMAZSA OLMAZIDIR”

 

 

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınlayarak, “Türkiye’de ve dünya da kamu görevini icra ettiğine inandığımız tüm gazetecilerin, gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.

İleri düzeyde demokrasinin yaşandığı ülkelerde Basın ve Medya’nın halkın haber alma ve objektif olarak gerçekleri öğrenme konusunda önemli kamu görevi yerine getirdiğini hatırlatan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, “Demokrasi’nin geliştiği ülkelerde Yasama Yürütme Yargı organlarından sonra Medya 4. Kuvvet olarak kabul edilir. Basın yaptığı kamu görevi sebebiyle demokratik ülkelerin olmazsa olmazıdır. Bu düşüncelerde Türkiye’de Gazeteciler’in çalışma şartlarının iyileştirildiği, çalışma şartlarının uluslararası standartlara getirildiği günleri temenni ediyor, Türkiye’de ve dünya da kamu görevini icra ettiğine inandığımız tüm gazetecilerin, gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
Çetin Muharrir - 4 yıl önce
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde yalnız bırakılmadılar ama 17 Aralık'taki balon kazasında çekim yapan gazeteciler dövüldüğünde, fotoğraf makinelerine ve hafıza kartlarına el konulduğunda yalnız bırakıldılar. Unutmadık!