banner421
banner461
banner195

Özdemir'den MEB Yönetmeliği Hakkında Değerlendirme

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir'den MEB Yönetmeliği Hakkında Değerlendirme

banner143
banner134

 NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir konuya dair değerlendirmelerinde; “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile 12/10/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde yer alan “Hizmet süresi ile unvan değişikliği” tanımlarında değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alan “terzi” kadrosu buradan alınarak bulunması gereken yer olan destek hizmetleri grubu altına “bekçi” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmiştir. Yönetmeliğin bazı hükümlerinde yer alan maddi hatalar giderilmiştir. Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar başlıklı 6. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan, teknik işlerin yürütüldüğü birimlere mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik−Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında görev yapanların şube müdürü olarak atanmasını düzenleyen söz konusu fıkra bu yönde böyle bir düzenlemenin mümkün olamayacağı ve uygulama alanı bulunmadığı için madde metninden çıkarılmıştır. Aynı yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde teknik kadroların zikredildiği kısımda yer alan “sosyal çalışmacı” ibaresi asıl bulunması gerektiği yer olan kazanılması ancak lisans eğitimi görülmesi sonucu mümkün bulunan diğer unvanların yer aldığı aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine eklenmiştir. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı Kanun ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişikliğe uygun olması için yönetmelikte yer alan Grup Başkanı ibareleri Daire Başkanı olarak değiştirilmiştir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan değişiklikle yazılı sınav sorularının atanılacak kadronun niteliklerine göre bu maddede yer alan yazılı sınav konuların tamamının veya bir kısmının dikkate alınarak hazırlanması sağlanmıştır. Yazılı sınav sonuçlarının geçerlik süre sınırını belirleyen yönetmeliğin 13. maddesinin dördüncü fıkrasında geçen 1 yılı aşmamak kaydıyla müteakip sınava kadar hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı yönetmeliğin atama başlıklı 21. maddesindeki yalnızca sözlü sınava bağlı olarak şube müdürü ataması yapılması yönündeki düzenlemenin yargı kararları ile iptal edilmiş olması ve bu yönetmeliğin dayanağı olan 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle değerlendirme yapılması yönünde değişiklik yapılmıştır. Aynı yönetmeliğin 22. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “uzman” ibaresinin daha anlaşılır bir hal alması için  “Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman” olarak değiştirilmiştir. Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Yöneticilerin; sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler hakkında; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe atıf yapılarak bunlara bağlı yer değişiklerinin yapılmasında söz konusu genel yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı düzenlemesi getirilmiştir. Aynı yönetmeliğin 33. maddesinin birinci fıkrasında bu yönetmeliğe bağlı iller arası yer değişikliği işlemlerinde yapılan değişiklikle, muhtemel istismarların önlenmesi bakımından, iller arası yer değişikliği işlemlerinde bulunulan ilde kesintisiz beş yıl görev yapma şartı öngörülmüştür. Aynı yönetmeliğin soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler başlıklı 34. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Zira bu hüküm hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler başlığı altında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiş olup, bu yönetmeliğin dayanağı olan anılan yönetmeliğin ilgili kısımlarına gerekli atıflar yapılmıştır. Aynı yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu’nun vekâleten veya geçici görevli olarak geçen hizmet sürelerinin her bir yılı için verilen puan değerlerine ilişkin bölümler bu yönde verilen yargı kararlarına bağlı olarak Ek-2 formundan çıkarılmıştır” dedi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Avatar
hakkı ögretmen - 3 yıl önce
sayın mustafa bey ölümün olduğunu hatırlatırım.kul hakkı ile gitme.birde koltuk geçer.
Avatar
kara alacaşar - 3 yıl önce
muhterem müdürüm vekillerden fırçayı yedi müdür atamalarının asıl müsebbibinin kendisi olduğu gerçeği ortay çıkıyor.
Avatar
öğretmen - 3 yıl önce
sendika yönetimi olarak oturduğunuz o koltuklara nasıl geldiğiniz bilinirken eğer rahat rahat hala oturabiliyorsanız helal olsun ne diyelim.koltuk kul hakkından daha önemliymiş sizler için.