banner461
banner195

Yeri Değiştirilen Memur Yeniden Eski Görev yerine Dönebilecek

Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun yeniden eski görev yerine dönebileceğine dikkat çekildi.

Yeri Değiştirilen Memur Yeniden Eski Görev yerine Dönebilecek
19 Şubat 2016 Cuma 12:22

banner143
banner134
 NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun yeniden eski görev yerine dönebileceğine dikkat çekildi.

Konuya ilişkin açıklamada; “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesiyle değiştirilen asıl yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” hükmünün iptali istemiyle açtığımız davada, “memurun ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığına hükmederek, yürütmeyi durdurdu. Yürütmenin durdurulması kararında, şu ifadelere yer verildi: “25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler’ başlıklı 11. maddesinin, dava konusu yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilmeden önceki halinde, “Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir: a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması, Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki, eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır’ kuralına yer verilmiştir. Dava konusu değişiklikle anılan madde, ‘Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz’ şeklinde düzenlenmiştir. Değişiklikten önce, yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde görev yeri değiştirilen memurun eski görev yerine ileri bir tarihte tekrar atanması mümkün iken, dava konusu değişiklikle, hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, memuriyet süresi boyunca bir daha eski görev yerine atanmasının yolu kapatılmıştır. Hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski görev yerine atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise de, dava konusu düzenlemede olduğu gibi, memurun belirli bir hizmet alanına, memuriyet yaşantısı boyunca bir daha atanamaması durumu, ölçülülük ilkesine aykırı olup, hizmet gereğini aşan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, memurun ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.