banner461
banner195

Şimdi Kapadokya’da Rehberler Çok Mutlu ve Umutlu

Rehberler camiasının uzun süreden beri hayali olan, mesleği düzenleyen ve meslek kuruluşlarının ana hedefi olan “Turist Rehberliği Meslek Yasası” beklentisi nihayet geçtiğimiz ay TBMM’nin 07 Haziran 2012 tarihli Genel Kurulu’nda oylanarak geçti. Genel Kurul, Komisyonun tasarı metninde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Şimdi Kapadokya’da Rehberler Çok Mutlu ve Umutlu
31 Temmuz 2012 Salı 16:29

banner143
banner134

 Rehberler camiasının uzun süreden beri hayali olan, mesleği düzenleyen ve meslek kuruluşlarının ana hedefi olan “Turist Rehberliği Meslek Yasası” beklentisi nihayet geçtiğimiz ay TBMM’nin 07 Haziran 2012 tarihli Genel Kurulu’nda oylanarak geçti. Genel Kurul, Komisyonun tasarı metninde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Rehberlik Yasası Meclis’ten Geçti

Şimdi Kapadokya’da Rehberler Çok Mutlu ve Umutlu

Kapadokya’da Rehberlerin Sami Yılmaz Beklentisi

Bir dönem öncesinde Kapadokya Rehberler Derneği Başkanlığını başarıyla yapan (KARED) Sami Yılmaz şu için Kapadokya Rehberler Odası kurulum çalışmalarının hız kazandığı bu günlerde Oda başkanlığına aday olarak gösterilen tek isim olarak görülüyor.

 

Kendileriyle görüştüğümüz Rehberler Meclisten çıkan Turist Rehberliği Meslek Yasası için duydukları memnuniyetleri dile getirerek, Tüm camiamıza hayırlı, uğurlu olsun dediler.

 

07 Haziran 2012, Türkiye turist rehberliği mesleğinde tarihi bir gün, bir dönüm noktası. Bundan sonra, bu günü ülkemizde özel bir gün, mesleğimizde bir bayram günü gibi kutlayacağız.

 

Rehberlerin hak ve mücadelelerini destekleyen, birlik anlayışını pekiştiren, öneri, destek ve düşünceleriyle meslek kuruluşlarını yönlendiren, örgütlülüğe destek veren tüm meslektaşlarımıza, tüm geçmiş dönem yönetimlerimize, emeği bulunan herkese teşekkür ederiz.

 

Yasa, Yönetmelikler ve yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi daha sonra ayrıca ileteceğiz.

 

Yasa Metni: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss257.pdf 

 

Yasa Çalışmaları Süreci/Yasanın Getirecekleri:

 

Uzun bir süredir devam eden ve tüm ülke çapındaki meslek kuruluşlarının mutabık kaldığı “meslek yasası çalışmalarının devam ettirilmesi, bu konuda geri adım atılmaması, hali hazırda üzerinde konuşulan yasa taslağının; özellikle bu taslağın iyileştirilmesi üzerinden çalışmaların yoğunlaştırılması” ” kararına istinaden 2012 yılında yasayla ilgili çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Son dönemi ve süreci özetlersek;

 

04-05 Ocak 2012 tarihlerinde TUREB mensubu meslek kuruluşları temsilcileri olarak, ilgili Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM milletvekilleriyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıntılar: http://www.tureb.net/index.php/turist-rehberleri-birligi-4-5-ocak-2012-ankara-toplanti-ve-ziyaretleri

 

31 Ocak-01 Şubat 2012 tarihleri arasında TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu Başkanı ve komisyon üyesi milletvekilleriyle, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldik. Ayrıntılar: http://www.tureb.net/index.php/meslek-yasamizla-ilgili-girisimlerimiz-suruyor  

 

15 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu’nda gündeme alındı ve toplantı sonrasında mutabık kalınan metnin TBMM genel Kurul’unda görüşülmek üzere Meclis’e gönderilmesine karar verildi. Ayrıntılar: http://www.tureb.net/index.php/yasa-tasarimiz-gelismelerkomisyon-toplantisi-izlenimleri

 

TBMM Meclis Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu tarafından yasa tasarımızla ilgili rapor hazırlandı ve nihai metin TBMM Genel Kurulu’nda gündeme alınmak üzere iletildi. http://www.tureb.net/index.php/yasa-taslagi-nihai-metinkomisyon-raporu

 

Rehberlik meslek yasa tasarısı taslağı, 07 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek, kabul edildi .

 

Yasayla Kazanımlarımız: 

 

Rehberlik Meslek Oluyor

 

Şu anda yönetmeliklerle düzenlenmeye çalışılan turist rehberliği, hizmet niteliğinde bir faaliyet iken yasa ile mesleğe dönüşüyor.

Üniversiteler / Kurslar

 

Sadece gerekli görülen, ihtiyaç duyulan hallerde rehberlik kursu açılabilecek. Bu kursları da Bakanlığın gözetim ve denetiminde Rehberler Birliği açacak.

Uygulama Gezileri

 

İster üniversitelerin rehberlik bölümü mezunu, ister sertifika programı mezunu, tüm rehber adaylarının uygulama gezilerini Birlik düzenleyecek.

Mesleğe Kabul Sınavı

 

Uygulama gezileri sonundaki sınavı da Birlik yapacak.

 Zorunlu Oda Üyeliği

 

Şu anda rehberlerin yarısından fazlası hiçbir oda ve derneğe üye değilken yasa ile hepsi zorunlu olarak meslek kuruluşu üyesi olacak.

Kokartın Kalıcılığı: Ruhsatname

 

Mevcut durumda rehberler hak ederek aldıkları kokartlarını yitirmemek için her yıl belli prosedürü tamamlamak zorunda. Oysa yasa ile birlikte Ruhsatname diploma gibi ömür boyu geçerliğini koruyacak. Aktif (eylemli)  rehberlik yapabilmek için aidat ödeyerek yıllık çalışma kartı almak yeterli olacak.

Zorunlu Seminerler Kalkıyor

 

Yasa ile zorunlu seminerler kalkıyor, isteğe bağlı eğitimler geliyor.

Aktif (Eylemli-Faal) / Pasif (Eylemsiz-Gayrı Faal) Üyelik

 

Mesleğe belli bir süre ara vermek isteyenler için pasif (eylemsiz-gayrı faal) üyelik geliyor. Pasif üyelik döneminde rehberin kokartını yitirmemesi için herhangi bir şey yapmasına gerek olmayacak, pasif üyeliğe geçmek istediğini bildirmesi yeterli olacak. 8 yıl veya daha fazla süre aralıksız pasif üye olarak kalanlar rehberliğe geri dönebilmek için bir sınava girecek.

Sözleşme Zorunluluğu

 

Tur için belirlenen ücreti ihtiva eden turist rehberliği sözleşmesi yapmak zorunlu oluyor. Sözleşme yapmayan acente ve rehbere para cezası geliyor. Rehbere aynı zamanda disiplin cezası da geliyor.

 Taban Ücretler

 

Taban ücretin altında çalışan veya taban ücret altında çalıştıranlara yaptırım geliyor.

Taban ücretler yılda bir kere vergi usul kanununun hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydı ile arttırılıyor.

Mesleğin Korunması

 

Aşağıda da görüldüğü üzere, Kanun Tasarısında Mesleğin Korunması ile ilgili 7. Maddenin 1 ve 2. fıkraları ile her türlü turist rehberliği kurslarının açılması engelleniyor ve yaptırım getiriliyor.

MADDE 7-

 

(1) Turist rehberliği hizmetleri sadece turist rehberleri tarafından sunulur. Başka sıfat veya unvanlarla icra edilen ancak bu Kanun uyarınca turist rehberliği niteliği taşıyan her türlü hizmetin yürütülmesinde mesleği icra etme koşullarını taşıyan kişiler çalıştırılır. Kamu kurum ve kuruluşlarının resmi faaliyetlerinde turist rehberliği hizmeti verecek ruhsatname sahibi bir kamu görevlisinin görevlendirilmiş olması halinde ayrıca turist rehberi bulundurulması zorunlu değildir.

 

(2) Bu Kanun kapsamı dışında hangi ad altında olursa olsun turist rehberliği niteliğinde bir faaliyet yürütülmesine hak kazandıracak eğitim programları düzenlenemez veya belge verilemez. Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Bakanlık tarafından fiilin ağırlığı ile süresi dikkate alınarak beşbin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu fiillerin işlenmesi durumu mesleğe engel hal oluşturur.

 

Denetimler

 

Meslek kuruluşları, yani Birlik ve Odalar, Bakanlıkla ve TÜRSAB ile birlikte veya ayrı ayrı yani doğrudan denetleme yapabiliyor. Hatta gerekli olursa kolluk gücünden yardım da alabiliyor.

Birlik, kaçak rehberlik yapanları veya kaçak rehberlik kurslarını faaliyetten men edebiliyor.

Sicil ve Disiplin İşlemleri

 

Rehberlerin sicil işlemleri ve Disiplin işlemleri şu anda Bakanlık tarafından yürütülüyor. Yasa ile bu işlemler Rehber Kuruluşları tarafından yürütülecek, Birlik sicil veri tabanı oluşturacak. Disiplin Kurulu Birlik bünyesinde olacak.

Eskiden Rehberlik Belgesi alıp da yitirmiş olanlar

 

Eskiden rehberlik belgesi almış olup da vize yaptırmadıkları için yitirmiş olanlar bir intibak sınavıyla yeniden rehber olabilecekler.

Devlet Memurlarının Rehberlik Yapabilmesi

 

Devlet memuru olan rehberler kendi kurumundan izin alabildiği sürece rehberlik hizmeti sunabilecek.

 

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner15

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.