2024 yılında ödenecek, vergi, ceza ve harçlara ilişkin artış oranı Resmi Gazete'de duyuruldu. 2024 yılında tüm vergi, ceza ve harçlar yüzde 58,46 oranında artış yaşayacak. Böylece MTV, trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları böylece 2024 yılı itibarıyla değişmiş olacak.

Kimlik yenileme ücreti 83 liradan 131,5 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 liradan 1507 liraya çıktı.

Trafik cezalarını kesildikten veya beyan edildiğinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Buna göre, 2024’te bazı trafik cezaları ise şöyle olacak:

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2023'te 951 TL 2024'te 1.506 TL 

Ruhsatsız araç kullanma: 2023'te 370 TL 2024'te 586 TL

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 2023'te 436 TL 2024'te 691 TL

Engelli otopark işgal: 2023'te 874 TL 2024'te 1.384 TL

Kış lastiği taktırmamak: 2023'te 2.534 TL 2024'te 4.015 TL

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 2023'te 4.064 TL 2024'te ise 6.439 TL olacak.

Cezalar 01 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak.

.....................................

25 Kasım 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 32380

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 554)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.