Aile ve Sosyal Politikalar Nevşehir İl Müdürü Halit Açar, "Aile, insanlığın başladığı andan itibaren var olagelmiş bir olgu, toplumsal bir kurum ve değerdir. Paylaşım, dayanışma, biyolojik, psikolojik ve kültürel gelişimde iş birliği; İnsanlığın gelişimini inşa etme gibi çok önemli işlevlere sahiptir. Aile, bireyin toplumsallaşma sürecindeki işlevi ile toplumun temel taşıdır. Birey, aile ile şahsiyet kazanır. 

Bu nedenle aile kavramı medeniyetimizde hep önemli bir yere sahip olmuştur. 

Aynı zamanda aile, toplumda olumlu olarak değerlendirilen davranış biçimlerinin, toplumun üyelerince benimsenmesini sağlamayı amaçlayan yollar ya da önlemler açısından toplumsal kontrol mekanizmasıdır. Aile olmadan sağlıklı bir toplum olmaz. 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak sağlıklı ve müreffeh bir toplum için sağlıklı ve müreffeh aileler hedefi ve amacı içerisinde var gücümüz ile çalışmaktayız. 

Aziz Milletimize sağlıklı iletişimin olduğu; karşılıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak yaşandığı aile yaşamı temenni ediyorum. Ailemiz her şeyimizdir" diye konuştu.