Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda kurumumuza 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere kadrosuz ücretli usta öğretici talepleri alınacak. 

Başvuru işlemleri belirtilen başvuru takvimi doğrultusunda ve belirtilen başvuru belgeleri, açıklamalar doğrultusunda e-yaygın ( https://e-yaygin.meb.gov.tr ) sistemi üzerinden E-DEVLET şifresi ile bizzat yapılacak.  

   

BAŞVURU TAKVİMİ 

e-yaygin.meb.gov.tr sistemi üzerinden başvuruların alınması 

1 Ağustos-31 Ağustos 2023 

Başvuruların Onaylanması 

1 Ağustos-31 Ağustos 2023 

Değerlendirme ve Taslak Sıralamanın Yayınlanması (urguphem.meb.k12.tr) 

1- 4 Eylül 2023 

İtirazların Alınması-Değerlendirilmesi (Elden Dilekçe ile) 

4-6 Eylül 2023 

Komisyon Onaylı Kesin Sıralamanın İlanı (urguphem.meb.k12.tr) 

7-8 Eylül 2023 

Görevlendirmelerin Yapılması 

11 Eylül tarihinden itibaren 

kadrolu öğretmenler ve diğer resmî kurumlarda ki kamu görevlileri, emekli olanların başvuruları Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü E-YAYGIN ( https://e-yaygin.meb.gov.tr) sistemi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılması gerekmektedir. Evrak teslimi yapılmayacak olup, görevlendirme olduğunda istenilecektir. 

1-Başvurular " e YAYGIN Sistemi/Başvurular ve Usta Öğretici Başvuruları" ekranı üzerinden yapılacaktır. 

2-Başvuruların onaylanması için istenilen evrak, belge ve bilgilerin eksiksiz bir şekilde "e YAYGIN" sistemine yüklenilmesi gerekmektedir. 

3-Eğitmenler, "e YAYGIN" sistemine T.C. kimlik numaraları ve -e DEVLET şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. 

4-E- YAYGIN sistemine belgelerinin tamamını yüklemeyen, eksik veya hatalı yükleyen eğitmenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayıp reddedilecektir 

5-Kurumumuza Usta Öğreticilik başvurusunda bulunan eğitmenlerin; başvuru durumlarını (ONAYLANDI/REDDEDİLDİ) "E YAYGIN" sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. 

6- Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışılan süreler hizmet döküm çizelgesinde yer alan bilgilere göre "İş Deneyimi Bilgileri" bölümüne Yıl Yıl olacak şekilde işlenmelidir. 

7-Başvuru yapılan alanda açılabilecek kursla ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün WEB Sitesinden  indirilecek kurs modül programı (özellikle programın "Eğitimciler" ile ilgili bölüm) incelendikten sonra usta öğretici başvurusu yapılacaktır. Kurs verebileceğinizi belirttiğiniz alan ile ilgili bir okuldan mezun değilseniz mutlaka ustalık / yeterlik belgesi istenmektedir. 

8-MEB Personeli, Usta Öğretici, Kamu Personeli ve Emekli olan başvuru sahipleri bu işlemleri yapacaklardır. 

9- Kurumumuzca E-YAYGIN üzerinden planlanan kurslarda eğiticilerin eklenmesi bu sistem üzerinden yapılacağından, e-yaygın sistemini kullanmak mecburidir. 

10-E-Yaygın sisteminden yapılan başvurularda son tarih 31 Ağustos 2023 saat: 23:59 kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular veya yanlış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11-E-yaygın üzerinden yapılan başvurular ön başvuru niteliğindedir. Görev verildiğinde kurumumuza getirilmesi gereken evraklarda eksiklik veya yanlış bilgi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

12-Usta öğretici görevlendirmeleri ile ilgili, usta öğretici değerlendirme formu "Ek-2" de oluşan puanlara göre İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı / Şube Müdürü başkanlığında kurulacak komisyon tarafından puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Onaylananların taslak sıra listesi en geç 1-4 Eylül 2023 tarihlerinde  https://urguphem.meb.k12.tr  internet adresi üzerinden yayınlanacaktır. 

13-Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ilgili yönerge ve genelgeleri doğrultusunda değerlendirilerek, sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak kurslarımız 11 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

14- Sistem daha önce görev yapmış olanların eğiticiliğini iptal ettiği için; Daha önce görev yapmış olan öğretmen, kamu görevlisi ve usta öğreticilerimizde başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. 

15- Oryantasyon eğitimi belgesi olmayanlar başvuru esnasında belirtmeleri gerekmektedir. (Oryantasyon eğitimi olmayanlara yönelik açılacak oryantasyon eğitimine kayıtları yapılacaktır.) 

16- Evrak yüklemelerde tarayıcılar ile PDF dosyası yapılması tavsiye olunur. 

17- Başvurularda hizmet yılı olarak-SGK da geçen gün hesabında MEB'de ve Özel Rehabilitasyonlarda geçen süre (360 gün 1 puan) hesaba katılacaktır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(Görev verildikten sonra getirilecektir) 

1-Başvuru Formu (Kurumumuzdan alınacaktır) 

2-Kimlik Fotokopisi 

3-Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En Son Mezun Olunan Okulun diploma fotokopisi ve Aslı) 

4-Antrenörlük (Vizeleri alınmış) / Usta Öğreticilik Belgesi / Yeterlilik Belgesi / Sertifikalar) 

5-Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi (Belgeniz yok ise Halk Eğitim e başvuru yapınız.)- (Eğitim Fakültesi Mezunu ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.) 

6-SGK Hizmet Dökümü (4-A/BARKODLU / E-Devlet'ten Alınabiliyor) 

7-Erkek çalışanlar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge 

8-Adli Sicil Kaydı (Yakın Tarihli-E-Devlet'ten Alınabiliyor) 

9- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası (Varsa) 

10- Sağlık Raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir) 

11- Aile Bildirim Formu (Kurumdan alınacaktır) 

12- Emekliler İçin (Emekli olduğunu gösterir belge) 

13- Hijyen Eğitimi (Güzellik ve sac bakımı alanında başvuruda bulunanlar tarafından verilecektir.) 

14- Her branş kendi içinde değerlendirileceği için görev almak istediğiniz her branş için ayrı ayrı dosya oluşturmanız gerekmektedir. (Örneğin bir beden eğitimi öğretmeni hem futbol hem de basketbol kursu açmak istiyorsa iki ayrı dosya teslim etmesi gerekmektedir.) 

15- MEB-Örgün Eğitim Kurumları ile diğer Resmî Kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin getireceği evraklar: 

a) Başvuru Formu (Kurumumuzdan) 

b) Görev Yeri Belgesi 

c) Diploma 

d) Oryantasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Mezunu ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.) vermesi yeterlidir. 

e) Var ise (Antrenörlük, Sertifika...gibi) 

16- Başvurularda istenilen evrakları telli mavi dosya içerisinde sırasına göre dizerek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. 

17- Evrak teslimi kurs görevi verildiğinde yapılacaktır. 

NOT: Başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek ve aykırı beyanda bulunarak başvuruda bulunanlar ile gerçeği gizleyerek başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.