"Manastır Vadisi’nin turizme kazandırılması güdümlü Projesi İmzalandı. 

Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan “Manastır Vadisi’nin Turizme Kazandırılması” projesi Ahiler Kalkınma Ajansı ve Nevşehir İl Özel İdaresi iş birliği ile hayata geçirilecek. Toplam bütçesi 6.710.000,00 TL olan proje, Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’ne bağlı Mustafapaşa Köyü’nde gerçekleştirilecek. Mustafapaşa Köyü, bünyesinde tarihi, kültürel ve jeolojik zenginliklerle Kapadokya destinasyonuna değer sağlayabilecek; Türkiye’de içerisinde üniversite bulunan tek köy olma şansını da elde etmiş bir köy.  

Proje kapsamında; Mustafapaşa Köyü sınırları içerisinde bulunan Manastır Vadisi’nde kültürel, mimari ve tarihi değerlerin rehabilite edilmesi yoluyla Köy’ün Kapadokya turizminin önemli duraklarından biri haline getirilmesi hedeflenmekte.  

Yerel halkın kooperatifçilik, pansiyonculuk ve turizm konularında eğitilmesi yoluyla köyün sosyal ve kültürel dokusunun korunarak sektöre entegrasyonun sağlanması; turizmden elde edilen gelirlerin, köyün sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunacak şekilde tabana yayılması projedeki önemli noktalardan biri. Proje hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Vadi başlangıç kısmında doğal yapıya uygun giriş kapısı yapımı, Vadi’de bulunan dört yapının (Aziz Stefanos Kilisesi, Aziz Yuhannis Theologos Kilisesi, Aziz Yuhannis Prodromos Kilisesi, Aziz Nikola Manastırı) restorasyonu, halıcılık müzesi yapımı, yeraltı şehri ve Manastır Aş Evi restorasyonu, botanik ve peyzaj düzenleme işlemleri, içerisinde restoran, sergi salonu, market bulunan “köy çarşısı” yapımı; ev pansiyonculuğu, kooperatifçilik ve girişimcilik eğitimlerinin verilmesi; turizm değer zinciri analizinin yapılması ve destinasyon yönetimi çalıştayının düzenlenmesi, tanıtım ve potansiyel işbirliği alanlarının belirlenmesine yönelik çalıştayın düzenlenmesi, mimari ve el sanatları çalıştayının düzenlenmesi, gastronomi envanterinin oluşturulması; mutfak reçetelerinin hazırlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.  

Bölgede yer alan ve proje konusu ile ilgili paydaşların rol aldığı “Manastır Vadisi Turizm Koordinasyon Kurulu” oluşturularak, kamu-özel sektör-STK-Üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanacak ve Manastır Vadisi yönetiminin kolektif bir şekilde yapılarak ortak alınacak kararlar yolu ile bölgenin zarar görmesi engellenecek.