Avanos Belediye Meclisi, 2023 yılı Aralık ayının Meclis toplantısını; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince hazırlanan gündem maddelerini görüşmek üzere; 05/12/2023 Salı günü saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

1-2023 Mali Yılı Bütçesinde yer alan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arsında bütçe kodlarından aktarım yapılması durumu.
2-2023 Mali Yılı Ek Bütçe yapılması durumu.
3-2023 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi durumu.
4-2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi durumu.
5-2024 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin görüşülmesi durumu.
6-2024 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmesi durumu.
7-Mülkiyeti Belediyemize ait olan arazinin satışı durumu.
8-Belediyemiz Norm Kadrosunda değişiklik yapılması durumu.
9-Destek Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin görüşülmesi konuları ele alındı.