Hacıbektaş belediyesi tarafından "Cumhuriyetim 100 yaşında" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleniyor.  

YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilerimizi, Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek, dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek ve Cumhuriyetimizi tanıtmak; öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak, öğrencilerimizin, dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, millî ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamaktır. C. KAPSAM: İlçemiz genelindeki resmi okulların bünyesinde ilkokulların, ortaokulların ve liselerin öğrencileri yarışmamız kapsamındadır.  

1. İlkokul öğrencileri arasında resim; ortaokul öğrencileri arasında şiir; lise öğrencileri arasında kompozisyon yarışması yapılacaktır.  

2. Yarışma şartları okul müdürlükleri tarafından öğrencilere duyurulacaktır.  

3. Eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.  

4. Dereceye giren öğrencilerin isimleri Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.  

5. Yarışmada resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinden ilk üç dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.  

6. Her bir kategoride (Resim, Şiir, Kompozisyon) dereceye girenlere para ödülü ve hediyeler (kitap, kalem vb.) verilecektir. 1.lik ödülü: 1.000,00TL, 2.lik ödülü: 750,00TL, 3.lük ödülü: 500,00TL F. RESİM Sayfa 2 /  

6 Konusu: “Cumhuriyetim 100 Yaşında” konusunun resim olarak ifade edilmesi. Yarışma Şartları: • Her öğrenci, yarışmaya daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış 1 (bir) eserle katılacaktır. • Eserlerde her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. • Yarışmaya katılacak eserlerde resim kâğıdı kullanılacaktır. • Resmin ön yüzüne eser sahibi ile ilgili hiçbir yazı, ibare ve bilgi yazılmayacak; aşağıda belirtilen etiket formatına uygun olarak yarışmacının ili, ilçesi, adı, soyadı, numara, sınıfı, cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarasını resmin arkasına yazılacaktır. 

Eser ve öğrenciye ait bilgilerin yazılı olduğu etiket, etiket eserin arka yüzüne yapıştırılmış vaziyette okul idareleri tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanlığına elden teslim edilecektir. • Yıpranmış resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. • Teslim tarihinden sonra gönderilen eserler, her ne mazeret olursa olsun değerlendirmeye alınmayacak ve Başkanlığımız sorumlu tutulmayacaktır. • Şartları taşımayan eserler kesinlikle incelemeye alınmayacaktır. • Değerlendirme Komisyonu’nun değerlendirmesine itiraz hakkı yoktur. •Yarışma için gönderilen resimler, Hacıbektaş Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecektir; katılan eserler için paylaşım konusunda katılımcılar tarafından izin verilmiş olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme Ölçütleri: Eserler incelenirken; ✓ Kompozisyon (Ritim, Denge, Zıtlık, Renk, Doku, Odak noktası, Boyut, Biçim, Yüzey vs.), ✓ Yaratıcılık, ✓ Konuya uygunluk, Sayfa 3 / 6 ✓ Renklendirme (Kullandığı boyanın tekniğini kullanma becerisi), ✓ Özgünlük (Konuyu özgün olarak işleyebilme), ✓ Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme yapılacaktır.  

ŞİİR Konusu: “Cumhuriyetim 100 Yaşında” ile ilgili duygu ve düşüncelerin günün anlamına ve önemine uygun bir şekilde şiir olarak ifade edilmesi. Yarışma Şartları: • Her öğrenci yarışmaya 1(bir) eserle katılabilecektir; yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. • Eserlerin daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada değerlendirilmemiş özgün şiirler olması gerekmektedir. • Yarışmaya katılacak şiirler (Times New Roman karakterinde) 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde, A4 dosya kağıdı formatında iki (2) sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda hazırlanacaktır. • Şiirin ön yüzüne eser sahibi ile ilgili hiçbir yazı, ibare ve bilgi yazılmayacak; aşağıda belirtilen etiket formatına uygun olarak yarışmacının ili, ilçesi, adı, soyadı, numara, sınıfı, cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarasını şiirin arkasına yazılacaktır. 

Şiir, öğrenci tarafından word formatında veya el yazısıyla hazırlanarak okul idareleri tarafından Hacıbektaş Belediye Başkanlığına elden teslim edilecektir. • Teslim tarihinden sonra gönderilen eserler, her ne mazeret olursa olsun değerlendirmeye alınmayacak ve Başkanlığımız sorumlu tutulmayacaktır. • Şartları taşımayan eserler kesinlikle incelemeye alınmayacaktır. • Değerlendirme Komisyonu’nun değerlendirmesine itiraz hakkı yoktur. Sayfa 4 / 6 • Yarışma için gönderilen şiirler, Hacıbektaş Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecektir; katılan eserler için paylaşım konusunda katılımcılar tarafından izin verilmiş olarak değerlendirilecek.