Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesince Erasmus+ personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği yayımlandı.  

Başvuru Takvimi 

Başvuru Başlangıcı: 07.08.2023 

Başvuru Bitişi: 22.08.2023 

Sonuçların İlanı: 28.08.2023 

Seçim Sonuçlarına İtiraz: Sonuçlar açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde şahsen dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Ofisine yapılacaktır. 

Personel Hareketliliği Nedir? 

Personel hareketliliği faaliyeti, bir Program Ülkesinden başka bir Program Ülkesine gerçekleştirilebilir. Personel üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen, hareketlilik faaliyeti personelin mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır. 

Personeller aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilirler: 

Ders Verme Faaliyeti: Personeller, yurtdışındaki ortak bir yükseköğretim kurumunda ders verme faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki ders verme faaliyeti, bir yükseköğretim kurumunda ders veren personelin ya da işletmelerdeki personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesini mümkün kılar. Ders verme faaliyeti her akademik alanda gerçekleştirilebilir. 

Eğitim Alma Faaliyeti: Eğitim alma faaliyeti, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarında, işletmelerde veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Eğitim alma faaliyeti, bir yükseköğretim kurumundaki her türlü personelin (akademik veya idari), çalıştığı yükseköğretim kurumundaki gündelik işleriyle ilgili bir yurtdışı eğitim faaliyetinde yer almasını mümkün kılar. Eğitim etkinlikleri ya da işbaşı eğitimi eğitim alma faaliyetinin konusu olabilir. 

Ders Verme veya Eğitim Alma Faaliyetleri karma hareketlilik (Fiziksel+Sanal) olarak da gerçekleştirilebilir. 

Kimler Başvurabilir? 

Ders verme ilanına Üniversitemizde Ders Verme Yükümlülüğü Olan Tüm Akademik Personel Başvurabilir. Eğitim Alma İlanına Ders Verme Görevi Olmayan Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve İdari Kadroda Çalışan personelimiz başvurabilir. 

*Ders verme hareketliliğine başvuru yapabilmek için bölümünüzün personel ders verme hareketliliği kapsayan Erasmus+ İkili anlaşması olması gerekir. Anlaşma bulunması ön şart olmakla birlikte başvuru sırasında kabul mektubu sunulması istenecektir. 

*Eğitim alma hareketliliğine başvurmak için herhangi bir anlaşma şartı bulunmamaktadır. Başvuru yapmayı planlayan çalışanlar Erasmus+ program ülkelerindeki herhangi bir yükseköğretim kurumu, araştırma merkezi veya işletmeye, yani mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri bir kuruma başvurup kabul mektubu talep ederek başvuru yapabilirler. İş başı eğitimler, gözlem vs. Çalışmaları da eğitim alma faaliyetleri arasındadır. 

* Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil, fiilen çalıştığı kurumda başvurur. 

*Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz. 

*Hareketliliğin en geç 23 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlanmış olması ve dönüşte Ofisimize teslim edilmesi gereken belgelerin 23 Ekim 2023 tarihine kadar (Gerekirse dijital ortamda) teslim edilmiş olması gerekmektedir. Kabul mektubu alırken bu hususa dikkat ediniz. 

*Ders verme faaliyetinin gidilecek olan kurumun akademik takvimine uygun şekilde planlanması ve tatil dönemlerine denk gelmemesi gerekmektedir. 

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler 

* Kabul Mektubu veya Ön Kabul Belgesi (Karşı kurum ile yapılan e-posta yazışmasının çıktısı/görüntüsü) olmayan adaylar başvuru yapamaz. Bu belge veya yazışmalarınızın ekran görüntüsünü başvuru adımlarında yüklemeniz istenecektir. HAREKETLİLİK ÖNCESİNDE başvuru yaparken kabul mektubunuzu yüklemediyseniz, kabul mektubun taranmış halinin [email protected] e-posta adresine gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gereklidir. Her iki durumda, kabul mektubunun ıslak imzalı halinin en geç hareketliliğin tamamlanmasıyla birlikte Ofise teslim edilmesi gereklidir. 

* Hareketliliğe hak kazanmanız durumunda hareketlilik öncesinde ve sonrasında sizden istenecek diğer belgeler için   

Ders Verme Değerlendirme Ölçütleri 

  

Ölçüt 

Puan 

Daha önce herhangi bir personel hareketliliğinden faydalanmamış olmak 

+100 

Yabancı Dil Seviyesi: Yabancı dil puanı ulusal (YDS, YÖKDİL) veya uluslararası geçerliliği olan (ÖSYM tarafından tanınan) yabancı dil sınavlarından en az 70 olmalıdır.  Yabancı dil belgesini başvuru adımlarında sisteme yükleyiniz. 

Lütfen Dikkat! Yabancı dil sınav sonucunuz herhangi bir yıla ait olabilir. Yabancı dil belgesi olmayıp da UAK doçentlik sınavını geçmiş olanlar, doçentlik belgelerini yükleyebilirler, puanları 70 olarak değerlendirilecektir. 

Puanınızın tamamı değerlendirilir. 

Hizmet Yılı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki toplam hizmet yılınızı gösteren belgeyi yükleyiniz. 

Yıl sayısı doğrudan eklenir 

Akademik Kadrosu 

  

Prof. Dr.: +20 

Doç. Dr.: +15 

Dr. Öğr. Üye.: +10 

Diğer: +5 

Engelli personel: İlgili belgeyi sisteme yükleyiniz.  

+10 

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel: İlgili belgeyi sisteme yükleyiniz. 

+10 

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik 

-20 

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, feragat edebilme döneminden sonra mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçme 

-50 

Erasmus faaliyetlerinde görev alanlar: 

(İlan süreci içerisinde yapılan yeni görevlendirmeler değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.) 

Erasmus Bölüm Koordinatörü: 40 

Erasmus Birim Koordinatörü: 40 

Her iki görev birden: 60 

  

Değerlendirme ölçütleri Avrupa Komisyonu tarafından her proje döneminde yeni yayınlanan yükseköğretim kurumları için el kitabının önerdiği yöntemler ve önceliklendirmeler çerçevesinde, ancak her üniversitenin farklılaşabilecek ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası ilişkiler ofisi tarafından belirlenir ve sadece üst birim yetkilileri tarafından onaylanınca işleme konur. Bu çerçevede herhangi bir ilanda belirlenen ölçütlerin sabit kalması söz konusu değildir. (Ofisimiz bu hususu başvuru yapan adaylarla paylaşmanın doğru olduğunu düşünerek bu beyanı yapmak istemiştir.) 

Eğitim Alma Değerlendirme Ölçütleri 

  

Ölçüt 

Puan 

Daha önce herhangi bir personel hareketliliğinden faydalanmamış olmak 

+100 

Yabancı Dil Seviyesi: Ulusal (YDS, YÖKDİL) veya uluslararası geçerliliği olan (ÖSYM tarafından tanınan) yabancı dil sınavlarından almış olduğunuz yabancı dil notu VARSA başvuru adımlarında sisteme yükleyiniz. MECBURI DEĞILDIR. 

Lütfen Dikkat! Yabancı dil sınav sonucunuz herhangi bir yıla ait olabilir. Yabancı dil belgesi olmayıp da UAK doçentlik sınavını geçmiş olanlar, doçentlik belgelerini yükleyebilirler, puanları 70 olarak değerlendirilecektir. 

Puanınızın tamamı değerlendirilir. 

Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyet: Bu öncelikten yararlanmak için kabul mektubunuzda ve eğitim alma anlaşmanızda (hareketlilik öncesinde sizden istenecek) dijital becerilerin geliştirilmesinin amaçlandığı ve hangi eğitim içeriğiyle bunun gerçekleştirileceği açıkça görülmelidir. Bu öncelikten yararlanıp yararlanmayacağınıza dair değerlendirmeyi Ofisimiz yapacaktır. 

+10 

Hizmet Yılı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki toplam hizmet yılınızı gösteren belgeyi yükleyiniz. 

Yıl sayısı doğrudan eklenir 

Öğrenim Durumu: En son mezun olduğunuz öğretim kademesine dair belgeyi (e-devlet çıktısı) yükleyiniz.  

  

Lise: +5 

Ön lisans: +10 

Lisans: +15 

Y. lisans: +20 

Doktora: +25 

Engelli personel: İlgili belgeyi sisteme yükleyiniz.  

+10 

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel: İlgili belgeyi sisteme yükleyiniz. 

+10 

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik 

-20 

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, feragat edebilme döneminden sonra mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçme 

-50 

10 

Erasmus faaliyetlerinde görev alanlar: 

(İlan süreci içerisinde yapılan yeni görevlendirmeler değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.) 

Erasmus Bölüm Koordinatörü: 40 

Erasmus Birim Koordinatörü: 40 

Her iki görev birden: 60 

  

Değerlendirme Süreci 

* Başvurular Üniversite Erasmus+ Komisyonunda değerlendirilir. Adaylar, puan çizelgesindeki toplam puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda da asil ve yedek adaylar belirlenir. 

* Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu
ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir 

* Asil ve yedek adayların listesi Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında yayınlanır. 

* Hareketliliğe seçildiği halde hareketlilikten vazgeçen adaylar feragat dilekçesi ile bu durumu Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmelidir. 

* Feragat olması durumunda sıra yedek aday listesine geçer.   

Hibelendirme 

* Mevcut bütçe kapsamında ders verme faaliyetinde 10 (on) personel ve eğitim alma faaliyetinde 6 (altı) personelin faaliyetten hibeli olarak faydalandırılması öngörülmektedir. Ancak her ülke için tahsis edilen hibe miktarı/ seyahat desteği farklılık gösterdiğinden dolayı ön başvurular alındıktan sonra yapılacak olan bütçe hesaplaması sonrasında Uluslararası İlişkiler Ofisi belirtilen kontenjanı azaltma veya artırma hakkını saklı tutar. 

* Ofisimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü olarak sınırlandırmıştır. Seyahat edilen günler için personele hibe tahsis EDİLMEYECEKTİR. Gidilecek ülkeye göre verilecek günlük hibe miktarı aşağıdaki gibidir: 

Ülke Grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Günlük hibe miktarları (Avro) 

1. Grup Program Ülkeleri 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 

162 

2. Grup Program Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

144 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

126 

* Faaliyet gerçekleştirilmeyen ya da ders verme/eğitim alma hareketliliği ile ilgisi bulunmayan faaliyetlerin gerçekleştirildiği günler için hibe ödemesi yapılmayacaktır. 

* Seyahat desteği, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı ile Nevşehir ve gideceğiniz kent arasındaki mesafe dikkate alınarak yapılacaktır. Diğer uygulamalar mesafe hesaplamaları için resmi ölçüt değildir! 

Mesafe Hesaplayıcı: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

Mesafe Bandı ve Seyahat Destek Miktarları: 

Elde edilen “km” değeri 

Hibe tutarı (Avro) 

Yeşil seyahat hibe tutarı (Avro) 

10-99 KM arası 

23 

100 - 499 KM arası 

180 

210 

500 - 1999 KM arası 

275 

320 

2000-2999 KM arası 

360 

410 

3000 - 3999 KM arası 

530 

610 

4000 - 7999 KM arası 

820 

8000 KM ve üzeri 

1500 

* Hareketlilikten hibeli olarak faydalanmaya hak kazanan personele hareketlilik öncesinde hak ettiği tahmini toplam hibenin %80’i verilecek olup, dönüş evraklarını teslim ettiğinde kalan %20’lik ödemesi yapılacaktır. 

* Yeşil seyahat hibesi hesaplanan kilometrenin en az yarısından daha fazlasının karbon salınımı uçaktan daha az olan ulaşım araçlarıyla yapılması ve belgelenmesi durumunda sağlanmaktadır. Karbon salınımı daha az olan yöntemler: tren, otobüs, paylaşımlı otomobil olarak kabul edilecektir. Bu konuda detaylı bilgiyi ofisimizden alabilirsiniz. Yeşil seyahat tercihleri seyahat süresini uzatabileceği için 2 (iki) güne kadar ek hibe verilecektir. 

* Ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış ders verme/eğitim alma anlaşması dikkate alınır 

* Ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğindedir ve yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

* İsteyen personel maddi destekten feragat ederek hareketlilikten tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak da faydalanabilecektir. 

* Ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan personelimiz, rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya yönelik Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteğinden faydalanabilecektir. Bilgi için lütfen Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz. 

 Hibe Kesintisi ve İadesi Yapılacak Durumlar 

* Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (Katılım Sertifikası, pasaport giriş-çıkış sayfaları) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

* Hareketliliğin gerçekleşmemesi durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan geri alınır. 

 Diğer Hususlar 

* Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan personelimizin hareketliliği gerçekleştireceği tarihleri kapsayacak şekilde idari izin alması gerekmektedir.