Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı döneminde vatanı müdafaa için savaşan askerlerimizin, ailelerine haber vermek ve kendi ailelerinden haber almak amacıyla Hilal-i Ahmer'e emanet ettiği Nevşehirli askerlerin mektuplardan oluşan "Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi" Nevşehir Kızılay şubesi tarafından önümüzdeki günlerde sergileneceği öğrenildi.

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı döneminde esir düşen Osmanlı askerlerinin ailelerine yazdıkları mektuplar, Kızılay tarafından Osmanlıcadan Türkçeye çevrilerek torunlarına ulaştırılıyor. O dönem adı Hilal-i Ahmer olan Kızılay’ın arşivinde Balkan Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadarki süreçte esir düşen Osmanlı askerlerine ve Osmanlı'nın esir aldığı yabancı askerlere ait 308 bin 645 esir kartı bulunuyor. Bu kartlardaki bilgiler, 75 esir defterinde tutuluyor ayrıca çeşitli sebeplerle sahibine ulaştırılamayan yaklaşık 30 bin mektup, Kızılay’ın arşivinde titizlikle korunuyor.

Müjdeyi Kızılay Şube Başkanı Civelek duyurdu

FİB Haber Merkezine açıklamada bulunan Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek; "Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Filistin, kafkas,  süveyş kanalı, hicaz yemen cephesi, makedonya, balkan cephesi, ırak (Kut'ül Amare ) gibi cephelerde, esir düşüp Hilal-i Ahmer'e (Kızılaya) mektup yazan 86 Nevşehirli askerin arşivden çıkardığımız mektuplarını “100 Yıllık Emanet, Kızılay Esir Mektupları” adıyla, Tük Kızılayı Nevşehir şube başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde sergileyeceğiz" dedi.

“Mektupları emanetin asıl sahipleri ve milletle buluşturuyoruz”
 
Kızılay arşivlerinde bulunan 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu ve 308 bin 645 esir kartının bugünün Türkçesine çevrildiğini bildiren Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, "Vatana muhabbet ve yaralılara muavenet" ilkesiyle 1868'de kurulan Türk Kızılay’ın birçok iyilik öyküsüyle tarihe iz bıraktığını belirtti. Civelek, Kızılay'ın kurulduğundan beri yürüttüğü ve hep yürüteceği bir görevinin de savaş durumunda Mehmetçiğin ailesiyle irtibatını sağlamak olduğunu anımsattı.

Esir mektupları, 100 yıllık emanet

Yüz yıl önce vatanını müdafaa için savaşan askerlerin ailelerine haber vermek ve ailelerinden haber almak için duygularını kaleme aldıklarına işaret eden Civelek, bu mektupların kendilerine bırakılan bir emanet olduğunu söyledi. Civelek, bunlardan bir kısmının askerlerin ailelerine teslim edildiğini ancak ulaşamayan mektupların da bulunduğunu anlatarak, bugün savaşın en zor anlarında sahiplerine ulaşamamış mektupları emanetin asıl sahipleri ve halkımızla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Filistin'de esir düşen Nevşehirli askerin mektubu Vali Fidan'a teslim edildi

Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Nevşehir Valisi Ali Fidan’a Filistin Cephesinde esir olan Nevşehirli askerin esir mektubunu takdim etti.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Nevşehirli askerin Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alındıktan sonra ailesine yazdığı ancak dönemin koşulları gereği ulaştırılamayan mektubunu Nevşehir Valisi Ali Fidan'a teslim etti.

Vali Fidan'da Türk Kızılay Genel Sekreteri Ellialtı'ya teşekkür ederek bu emaneti Nevşehir halkı adına saklayacağını ifade etti.

İşte Nevşehirli askerin ailesine yazdığı o mektubu

Birinci Dünya Savaşı döneminde Filistin Cephesinde esir olan Nevşehir merkez Bekdik mahallesi sakinlerinden Azizler oğlu Muhsin mahdūmu Hüseyin askerimizin ailesine yazdığı tarihi mektupta şu ifadeler yazıyor;

Bihi

Hilal-i Ahmer Cemiyyeti Muhteremin Cânib-i Alisine Efendim hazretleri

Acizleri Konya vilayeti Nevşehir kazasında Bekdik mahallesinde Azizler oğlu Muhsin mahdūmu Hüseyin. 10 Teşrin-i sâni sene (1) 331 senesi askere sevk edilerek on dokuzuncu fırkanın yetmiş ikinci alayın üçüncü taburuna kayd edildim.

Üç seneden beri lazım gelen hizmet-i askeriyyemi ifa etmekteyken 19 Eylül sene (1) 334 Kudüs cephe-i harbde İngiliz ordusuna hasbelkader esir oldum.

Şimdiye kadar memlekete pederime göndermiş olduğum mektūblara cevab olarak bir mektüblarına nail olamadım.

Şimdi ise esîr olduğuma da'ir defâ defa yazmış olduğum mektûblara el'ân daha cevab gelmedi.

Onun için pederin hayât memâtına dair neticeyi iş ar buyurulmasını recâ ve istirham eylerim efendim.

Fi 2 Haziran sene (1)335

Nevşehirli Muhsin oğlu Hüseyin

Tevellüdü Numero

(1)31262117