Nevşehir Göreme Belediyesi Başvurusu

Başvurmak isteyen adaylar Göreme Belediyesi personel alımı için başvurularını 27 Ocak tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Orta Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No 2 Göreme Nevşehir adresine şahsen başvurular yapılacaktır.

Nevşehir Göreme Belediyesi’nde istihdam etmek isteyen personellerin tamamını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Görevini devamlı yapacak bir engelinin bulunmaması, en az ilköğretim mezunu olması ve erkek olması gerekmektedir. Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan ve anayasal düzene karşı suçlardan mahkûm olmaması gerekmektedir.

Başvurmak isteyen adaylar nüfus cüzdanı, fotokopisi, öğrenim durum belgesi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi, sağlık raporu ve bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte başvurularını gerçekleştirecektir.

Online olarak yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.