Vali Ali Fidan başkanlığında huzur ve güven ortamının temini için yapılan ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü Haftalık İl Güvenlik ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

İlgili kurum yöneticilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Nevşehir'in huzur ve güvenini temin için yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı.