Hasan Emmi Anadolu’da yetişmiş bir veli.  On sekizinci asırda Nevşehir’de (Muşkara) yaşamıştır. Kendi döneminin  tanınmış büyüklerindendir.

Hasan Emmi Türbesi Nevşehir merkez 350 Evler mahallesi bahçe sokak adresinde bulunuyor. Türbe, yoğun ziyaretlerden dolayı boş bırakılmıyor.

Hasan Emii 18 yy. ortalarında yaşayan Örnek yaşayışı ahlakı ve güler yüzlülüğü ile dönemin dini büyüklerindendir.


Halk arasında meşhur olup Hasan Baba, Hasan Dede yada Hasan Emmi diye de tanınmaktadır. Halkın, çalışkanlığı, tevekkülü ve üstün ahlâkı ile çok sevdiği ve hürmet gösterdiği bir Velî olmuştur. Hasan Baba’nın fikirleri, sohbetleri ve güzel ahlâkı ile insanlara fayda sağlamıştır. Öksüzlere, hastalara ve gariplere yardım etmiş ve her türlü desteği vermiştir.

Günümüzde rivayetleri ve güzel ahlakı ile halka ışık tutmaktadır. Bir soğuk kış gününde ağır hastanın ölümden önceki son arzusu armut istemesi olmuştur. Yakınları hastanın son arzusunu yerine getirmek için bu isteği Hasan Emmiye ulaştırırlar. Kısa bir müddet sonra ağacından adeta yeni koparılmış yaprakları üzerinde armut ile bu eve gelip hastanın son arzusunu yerine getirmiştir. Hasta armudu yedikten kısa bir süre sonra gözlerini dünyaya kapamış.

Mezarı Nevşehir’de anayol üzerinde, Nevşehir İl Halk Kütüphanesi yanında bulunmaktadır. Bu Türbe Osmanlı mimarisinin estetik özelliklerini taşımaktadır. Kabir üzerindeki tek kubbeli türbe on sekizinci asırda yapılmıştır. Türbesinin çevresi bir dinlenme parkı hâline getirilmiş ve ağaçlandırılmıştır.

HASAN DEDE TÜRBESİ :18 yy. ortalarında yaşayan Örnek yaşayışı ahlakı ve güler yüzlülüğü ile dönemin dini büyüklerindendir. Döneme yaşayışı ile örnek olan ve bazı rivayetlere görede halkımıza ışık tutmuş Hasan Emminin bağ bahçe tarla işi yaptığını biliyoruz. 

Kendisi ile ilgili hiçbir yazılı kaynak olmayışı hakkında bilgiler elde etmek için bizi yaşayan kaynaklara başvurmaya sevk etmiştir.Bizde yaptığımız araştırmalardan sonra konuşan tarihi kaynaklarımızın rivayetlerinden şu bilgilere ulaştık(AraştırmaYıl:1996):Hasan emmi aslen Nevşehir (muşkara) li olup Buraya nerden geldiği hakkında bilgiye ulaşamadık ama yaşadığı dönemde ki evini bulduk.

Nevşehir belediyesinin eski yetiştirme yurt yolunun uzantısında eski bir evde yaşadığını öğrendiğimiz velinin şuan için evinde hala yaşayan bir ailenin olduğunu gördük. Ailenin de müsaadeleri ile gezdiğimiz evin en alt kısmında (bodrumunda) Hasan Emminin çile hane olarak ibadet ettiği küçük oda gözlerimizden kaçmadı. Burada mahalle sakinlerinden yaşça büyük fertleriyle yaptığımız söyleşide Hasan Emminin hala yaşayan torunları olduğunu öğreniyoruz.

Nevşehir kasaplar çarşısının belediye caddesine inen yokuşu üzerinde birbirine paralel iki sokağında iki yaşlı dedenin birisinin terzilik diğerinin de ayakkabı tamir ve satışı yaptığını öğreniyorduk.(uyan baba ve Gönen babalar)Onlarla yaptığımız yaşayan tarih araştırmalarından edindiğimiz bilgilerde iki hikaye öğreniyoruz. Hasan Emminin Kadirah Değirmendere denen mevki civarındaki tarlasında çıkardığı suyun etrafı daha sonra düzenlenmiş ve mini havuz haline getirilmiştir. Tarlasından camiye namaz için gittiğinde o dönem de yaşayan çocukların cami girişine bıraktığı belini minareye sakladıklarını ve Hasan Emminin namaz bitiminde kimseye bir şey demeden eliyle koymuşçasına buradan belinin alıp çocuklara gülümseyerek tarlaya çalışmaya gittiğini biliyoruz . 
Ayrıca bir gün soğuk bir kış mevsiminde ağır olarak zekarette bir kişinin ölüme yakın son arzusunun bir armut istemesi üzerine yakınları hemen bu şahsiyetin son arzusunu yerine getirmek için bu isteği Hasan Emmiye ulaştırırlar.Daha sonra Hasan Emminin o dönemde mümkün olmayacak ve akıl almayacak şekilde ağacından adeta yeni koparılmış yaprakları üzerinde armut ile bu eve gelip hastanın son arzusunu yerine getirmiş,hasta armudu yedikten kısa bir süre sonra gözlerini dünya kapamış .Yakınları Hasan Emmiye dualar etmiş ve minnettar kalmıştır.
Mezarı Nevşehir’de anayol üzerinde(karayolları il müdürlüğü karşısı,il kültür müdürlüğü yanındadır. ) bir türbede olup halk tarafından devamlı ziyaret edilir.
Türbe tipik Osmanlı mimarisinin estetik özelliklerini taşır.Bahçesinin de bünyesinde yer aldığı türbe içerisinde çeşitli ağaçlarla kaplı olup etrafı her bahar mevsimi ile çiçekler ,güller,lalelerle bezenmiş şekilde çok güzel bir görünümdedir.Türbe bölgeye has olarak ,sarıtaş la yapılmış olup oval şekildeki türbenin kenarlarında minik altı penceresi,üstünde küçük bir minyatür tepeliği vardır. Türbenin etrafında sarıtaşlara sarılarak dolanan üzüm asmaları güzel ve hoş görünümünün yanı sıra, yaz mevsiminde kendisini ziyarete gelen konuklarına adeta üzüm ikram eder.

Türbenin anayola bakan bahçe kısmında yine Nevşehir’in bir dönemin de yaşamış,güzel ahlakı ile Nevşehir e mal olmuş şahsiyetlerin mezarlarını görmekteyiz.Bu mezarlar Hasan Emmi Türbesinin bahçesine Daha sonradan defnedilmiştir.(Demir Hoca,Saatçi Hoca,Kıratlı Hoca …bu isimlerden bazılarıdır.)

Nevşehir Belediyesi Türbenin korunması ve türbe kapısının ziyaretçilere açık tutulması için birde bekçi görevlendirmiştir.Ayrıca Yine Nevşehir belediyesi park bahçe işleri Türbenin Çevre düzenlemesi görevini yapmaktadır.Bahçe içerisinde hayırseverlerce yaptırılan birde çeşme bulunmaktadır.Şehir içinden ve şehir dışından gelen bir çok insan türbe ziyaretlerinde dualar okuyup, şükür namazları kılarken bazılarıda tamamen batıl bir inançla (Bunun dinimizce yanlış ve Allah c.c. korusun şirke götürücü davranış) mum yakarak ve bez bağlayarak dileklerde bulunurlar.Özellikle şehir halkı düğün ve sünnet konvoylarını bu türbe yolu üzerinden geçmesine önem verirken bu olay artık yörede gelenekselleşmiştir.

NEVŞEHİR'E HİZMET ETMİŞ GÜZİDE İNSANLAR. ALLAH RAHMET EYLESİN.
Nevşehir İmamlarından (Saatçi Hoca) İbrahim Kozan( 1881 - 1964 ) , Hüvelbaki Kıratlı Hoca Hacı Hafız Ahmet Efendi (1881 - 1947 ) Demir Hoca, H.Hazım Derin (1885 - 1973) ve  Merhum Cennetlik Hoca Seyit Mehmet şuan Hasan Dede türbesi bahçesinde mezarları bulunmaktadır.Ruhunu El Fatiha


 

2D1Be4Ab F260 44C3 9Dd9 820488Aec147
ARAŞTIRAN VE DERLEYEN : Fikret Çapacı / FİB Ajans