Diyanet takvimine göre, İslam aleminin 'Hicri Yılbaşı' olarak kabul ettiği 1 Muharrem geldi. Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Muharrem ayı ve hicri yılbaşı yarın yani 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor.

Kutlu beldeye kutlu yolculuk olan “Hicret” ve Hicri yılın 1445. senesi kutlu olsun…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

Diyanet takvimine göre, Muharrem ayı tarihi belli oldu.

Hicri 1443 yılı, yarın (19 Temmuz 2023) akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.

Son Peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu tarih aynı zamanda hicri takvimde 1445. yılın başlangıcı olacak.

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 1. gününe sayılı saatler kaldı. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Mekke’den Medine’ye hicret etmesi Müslüman alemi tarafından Hicri yılbaşı kabul edilir. Hicret, Aşure ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem ayı başlıyor. Hicri takvimde yılbaşı olarak görülen Muharrem ayı başlangıcı ile aşure günü daha yaklaşmış olacak...

MUHARREM AYI NE ZAMAN, AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

2023 Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

2023 AŞURE GÜNÜ TARİHİ: Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor

HZ. MUHAMMED'İN HİCRİ YILBAŞI DUASI

“Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır." Hadis-i Şerifiyle önemi vurgulanan Hicri Yılbaşı için özel dua! ...

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Meâli ise şöyledir: “Besmele”, “hamdele” ve “salvele”den sonra, “Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni’metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var].”

“Nüzhetü’l-mecâlis” kitâbında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytân: “Biz bu kişiden ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.

HİCRİ YILBAŞI DUASI

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicri yılbaşında), aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”

Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: “Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

- Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.