2022 Üretim Yılı Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği 2.Fark Askı İcmalleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü web sayfasında askıya çıkartıldı.  

Üreticilerin mağdur olmamaları için, İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanan veya İl/İlçe Müdürlüklerinde askıya çıkartılan icmallerdeki bilgilerini kontrol etmeleri, herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasında bağlı bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları gerekmekte.  

Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek olup, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.